Z ulgi rehabilitacyjnej w rocznym zeznaniu podatkowym mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub te, które mają na utrzymaniu niepełnosprawnych członków rodziny. Ulga polega na odliczaniu od dochodu określonych wydatków.

Czy remont mieszkania wpłynie na PIT

Podatniczka ma na utrzymaniu 96-letnią matkę – osobę niepełnosprawną, która od ponad 30 lat posiada orzeczoną I grupę inwalidzką oraz orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności. Jej dochód z renty wyniósł w 2009 roku 8023,58 zł. W celu ułatwienia matce wykonywania podstawowych czynności życiowych i zapewnienia godziwych warunków funkcjonowania podatniczka dokonała modernizacji parteru budynku mieszkalnego, który zamieszkuje tylko jej matka. W wydzielonym pomieszczeniu zainstalowany został panel prysznicowy oraz WC. Ponadto zmodernizowano ogrzewanie z węglowego na gazowe. Matka podatniczki nie jest zdolna do palenia w piecu. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 15 tys. zł. Czy tego typu wydatki można odliczyć od dochodu?

Czy wszystkie wydatki można odliczać

Podatniczka jest osobą niepełnosprawną. W rozliczeniu PIT za 2010 rok po raz pierwszy chce skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Czy dochód może pomniejszyć o każdy poniesiony wydatek?

Czy musi być orzeczona niepełnosprawność

W listopadzie 2010 r. podatnik stanie przed komisją lekarską, która orzeka o stopniu niepełnosprawności. Czy do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej konieczne jest posiadanie takiego orzeczenia?

Czy odliczenie na leki jest limitowane

Podatniczka jest inwalidką II grupy. W celu powstrzymania choroby (postępująca utrata wzroku) lekarz specjalista zlecił jej systematyczne stosowanie leku w postaci iniekcji do wnętrza oka. Podatniczka ponosi wydatki na zakup leku i jego podanie. Czy odliczenie od dochodu wydatków na zakup leków jest w jakiś sposób limitowane?

Czy dofinansowanie ogranicza ulgę

Zakład pracy niepełnosprawnej pracownicy pokrywa połowę jej miesięcznych wydatków na rehabilitację. Czy taka pomoc od szefa wpływa na prawo do uwzględniania w zeznaniu podatkowym ulgi rehabilitacyjnej?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak odliczyć koszty rehabilitacji.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.