Izba Skarbowa w Poznaniu wyjaśniła jak prawidłowo rozliczać akcje promocyjne. W sprawie, którą zajmowała się izba, podatnik prowadzi działalność handlową. W ramach akcji promocyjnych, zorganizował konkursy i programy lojalnościowe. Zwycięzcom wydawane były nagrody, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wszystkie działania związane z przekazywanymi towarami miały na celu promocję spółki oraz podtrzymanie jej pozycji na rynku.

Według poznańskiej izby, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu tym podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Za dostawę towarów nie uznaje się jednak przekazywania drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Zasada ta odnosi się do takiego przekazania towarów, które nastąpiło wyłącznie na cele inne niż związane prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem. Oznacza to, że reguła ta pomija takie nieodpłatne przekazania towarów, które zostały dokonane na cele związane z przedsiębiorstwem prowadzonym przez podatnika.

W konsekwencji przekazanie przez podatnika bez wynagrodzenia towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele związane z tym przedsiębiorstwem, w świetle art. 7 ust. 2 i ust. 3 ustawy o VAT, nie stanowi dostawy towarów, nawet jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Zatem nieodpłatne przekazanie nagród, stanowiących formę reklamy Spółki nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 grudnia 2010 r. (nr ILPP1/443-111/09/10-S/AK).