ADAM KWAŚNIK - Przedsiębiorcy od dawna czekali na liberalizację przepisów o e-fakturach.
Na stronach internetowych Ministerstwa Finansów został opublikowany projekt rozporządzenia w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej. Jak Pracodawcy RP oceniają ten dokument?
Od dawna apelowaliśmy o tego typu rozwiązania. Cieszy nas szczególnie fakt, że wreszcie ulegnie zmianie powszechnie krytykowany przez przedsiębiorców nadmierny formalizm przy stosowaniu e-faktur.