PAWEŁ SATKIEWICZ - Nowe rozporządzenie w sprawie e-faktur przewiduje otwarty katalog metod zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury. To rewolucja.
VAT 2011
Czy rozporządzenie ministra finansów z 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej implementujące przepisy Dyrektywy Rady 2010/45/UE reguluje wszystkie kwestie?