Podatnik ma w swojej firmie trzy telewizory, za które opłaca abonament RTV.

– Czy koszty poniesione na abonament radiowo-telewizyjny firma może uznać za koszt podatkowy – pyta pan Andrzej z Włodawy.

Ze względu na fakt, że koszty ponoszone na abonament radiowy lub telewizyjny nie zostały wymienione w negatywnym katalogu wydatków nieuznawanych za koszty w ustawie o PIT, należy stosować ogólną zasadę, według której za koszty podatkowe należy uznać wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia ich źródła.

– Chcąc zaliczyć abonament do kosztów, podatnik musi dokładnie wskazać, w jaki sposób wykorzystywane radio czy telewizor wpływają na osiągane przychody lub przedstawić widoczny cel, któremu urządzenia służą w ramach działalności – podpowiada Anna Fierek, konsultant w TPA Horwath.

Ekspert dodaje, że przypadek każdego podatnika należy analizować indywidualnie w świetle zaistniałego stanu faktycznego, rodzaju prowadzonej działalności oraz racjonalnego uzasadnienia przedstawionego przez przedsiębiorcę. Przykładowo, w interpretacji z 9 sierpnia 2006 r. dyrektora Izby Skarbowej w Gdyni (nr PD2/4111/415-0036/06) rozpatrzono przypadek przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na przygotowywaniu kampanii reklamowych w jego własnym mieszkaniu. Mimo że posiadany telewizor był niezbędny w wykonywanej pracy (monitoring przygotowanych kampanii w telewizji), organ podatkowy zakwestionował stanowisko podatnika, uznając, że opłacany abonament radiowo-telewizyjny nie będzie kosztem, ponieważ umieszczenie odbiornika w mieszkaniu przedsiębiorcy nie wyklucza korzystania z telewizora także w celach prywatnych.

Natomiast w sytuacji gdy abonament RTV zostanie poniesiony w związku z przystosowaniem lokalu pod wynajem i podwyższeniem jego standardu dla wynajmującego, wydatek ten będzie mógł zostać uznany za koszt podatkowy (interpretacja z 1 lipca 2009 r. nr ILPB1/415-461/09-2/IM).