Podatnik, który nie złożył deklaracji podatkowej i nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych, może złożyć czynny żal.

Czy niezapłacenie podatku zawsze jest karane grzywną

Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega odpowiedzialności karnej skarbowej. Jeżeli uszczuplony podatek nie przekraczał kwoty 6585 zł, podatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe, która może być wymierzona w granicach od 131,7 zł do 26 340 zł.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak uniknąć kary pieniężnej.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Czy można uniknąć kary grzywny za niezłożenie deklaracji- Jak podatnik może skorzystać z instytucji czynnego żalu- Czy w zawiadomieniu trzeba ujawnić pozostałych podatników- Czy czynny żal złożony po kontroli jest skuteczny