Maciej Młodzikowski - W 2011 r. Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście zostanie połączony z Urzędem Skarbowym Poznań-Wilda. Wszyscy pracownicy przejdą do Wildy. W Śródmieściu zostanie tylko czasowy punkt obsługi podatników.
1 stycznia 2011 r. ma zostać zlikwidowany Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście. Który urząd przejmie jego kompetencje?
Urząd Skarbowy Poznań-Wilda.
Co z pracownikami Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście?
Przejdą do Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda. Otrzymają także pełną ochronę praw pracowniczych. Dodatkowo całej sytuacji przyglądają się uważnie związki zawodowe.
Urzędnicy śródmiejskiego urzędu twierdzą, że od co najmniej dwóch lat w tym urzędzie były prowadzone redukcje zatrudnienia. Czy to w związku z planowaną od 2011 roku reorganizacją?
Nie. To wiąże się ze zbyt niskim obciążeniem pracą. Poznań-Śródmieście jest urzędem, gdzie z roku na rok ubywa podatników do obsługi. Nie wynika to oczywiście z pracy urzędników skarbowych, a z tego, że podatnicy zmieniają swoje miejsca zamieszkania. Coraz mniej osób zamieszkuje ścisłe centrum miasta.
Urzędnicy z Poznań-Śródmieście są gotowi do obsługi nowych podatników. Czy nie można poszerzyć zasięgu terytorialnego tego urzędu?
Był rozważany i taki wariant. Jednak doszliśmy do wniosku, że połączenie dwóch urzędów przyniesie lepsze efekty. Uzyskamy silny, sprawny organizacyjnie urząd, racjonalniej podzielimy zadania i lepiej wykorzystamy potencjał kadrowy. Bilans korzyści wskazuje na to, że to już najwyższy czas, aby taką reorganizację w Poznaniu przeprowadzić. Pracownicy tego urzędu zapewne też odczuwają potrzebę zmian.
Co z bazami danych obu urzędów?
Będą konsolidowane. Pracujemy nad odpowiednimi rozwiązaniami informatycznymi, które pozwolą na korzystanie z wszystkich danych po połączeniu urzędów. Oczywiście, jak przy każdej reorganizacji będzie to wymagało określonego nakładu pracy. Nikt nie lubi przechodzić przez takie zmiany, stąd nie dziwię się wątpliwościom pracowników. Trzeba jednak podejść do sprawy rzetelnie, co pozwoli na uniknięcie ewentualnych kłopotów.
Co z przejmowaniem mienia Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście, czy ono zostanie w całości przeniesione do Urzędu Poznań-Wilda?
W większości przypadków tak. Część może też zostać rozdysponowana do innych urzędów.
Gdzie będzie siedziba urzędu po konsolidacji?
Tam, gdzie dziś jest Urząd Skarbowy Poznań-Wilda. Ponadto ma pozostać czasowo punkt obsługi podatników w miejscu dzisiejszego urzędu Śródmieście. Zatem również z punktu widzenia podatników nie będzie tu żadnych uciążliwych zmian.Likwidacja urzędu planowana jest na 1 stycznia 2011 r., czyli początek akcji rozliczeń PIT. Czy to nie ryzykowne?
Wszystkie tego typu zmiany wprowadzane są od początku roku, aby przez cały rok podatkowy mógł funkcjonować dany urząd skarbowy. Zresztą w przeszłości były przeprowadzane podobne reorganizacje i nigdy nie było żadnych problemów. Dotyczy to również Poznania. Do tej pory takie zmiany przynosiły tylko pozytywne efekty. Trzeba też podkreślić, że akcja PIT teoretycznie zaczyna się 1 stycznia, ale w praktyce jej początek przypada na okres późniejszy. W okolicach lutego można zauważyć jakieś zainteresowanie podatników rozliczeniem PIT. Wynika to z konieczności uprzedniego otrzymania przez nich informacji PIT-11 od pracodawców.
Czy taka reorganizacja w przyszłym roku dotknie tylko Urząd Skarbowy Poznań-Śródmieście?
Tego typu reorganizacja tak. Jednak planowane są też szersze zmiany. Skoro mówimy o Poznaniu, to planujemy również przekazać część kompetencji Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu do Urzędu Skarbowego Poznań-Wilda oraz Poznań-Winogrady.
Czy taką reorganizację można przeprowadzić w formie rozporządzenia? Urzędnicy skarbowi twierdzą, że powinna być to ustawa.
Absolutnie nie. Minister finansów określa w drodze rozporządzenia siedziby naczelników urzędów skarbowych. Funkcja ta jest konsekwencją uprawnień ministra finansów wobec podległych organów. Oznacza to prawo zarówno tworzenia, jak i znoszenia tych urzędów. Błędne jest zatem twierdzenie, że można utworzyć urząd skarbowy w drodze rozporządzania, natomiast zlikwidować już nie. To byłaby absurdalna sytuacja.
Wiemy już, że pracownicy Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście będą objęci pełną ochroną pracowniczą. A jak reorganizacja będzie wyglądać technicznie. Czy wszyscy pracownicy śródmiejskiego urzędu będą mieć wypowiedziane umowy o pracę?
Musi nastąpić zmiana warunków pracy i zmiana pracodawcy. Szczegółami dysponuje dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu. Z jego informacji wiemy, że przygotowania do reorganizacji już rozpoczęto.
Wszyscy urzędnicy dostaną nowe umowy o pracę po wypowiedzeniu obecnych. W większości przypadków urzędnicy będą pełnić od przyszłego roku te same funkcje co dziś, tylko w innym urzędzie. Problem może być z niektórymi stanowiskami kierowniczymi, choć i ta sytuacja może być rozwiązana. Jeśli bowiem Poznań-Wilda będzie dużym urzędem, to być może będą potrzebne dwie takie same komórki i wtedy potrzebnych będzie dwóch kierowników.
Czy zakładana jest sytuacja, że wszyscy pracownicy dzisiejszego urzędu Poznań-Śródmieście nie podpiszą nowych umów?
Nie obawiamy się tego. 99 proc. pracowników będzie w przyszłym roku wykonywać te same zadania co dziś. Oczywiście nie będzie dwóch naczelników jednego urzędu. Nie wszyscy zastępcy naczelnika zachowają też swoje dotychczasowe stanowiska.
Czy konsolidacja urzędów skarbowych to przyszłość administracji skarbowej?
To jeden z kierunków, choć nie można mówić o trendzie. Po to m.in. realizujemy program e-Podatki, aby doskonalić obsługę podatników. Czasem konsolidacja może być niezbędna dla poprawy efektywności pracy.
Teraz skutki reorganizacji dla podatników. Przykładowo co z wszczętymi przez naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście postępowaniami kontrolnymi, które nie zakończą się do końca roku?
Będą kontynuowane przez Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, który stanie się automatycznie urzędem właściwym dla tych podatników.
Rozumiem, że podobna sukcesja będzie dotyczyła składania zeznań rocznych czy wniosków o wznowienie postępowania albo odwołań od decyzji?
Dokładnie tak.