Na dokumencie pełnomocnictwa z datą i miejscem wystawienia musi być określony zakres czynności pełnomocnika.
Pan Janusz z Warszawy podczas rozprawy sądowej w sprawie skargi na decyzję organu podatkowego, w której był reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika był zaskoczony pytaniem sędziego o datę i miejsce wystawienia pełnomocnictwa. Sąd zazwyczaj w takich sytuacjach prosi pełnomocnika o uzupełnienie tych braków, jednak może to się skończyć nawet oddaleniem skargi.
Dlaczego na pełnomocnictwie musi być data i miejsce?
– Co do daty sąd musi mieć pewność, że pełnomocnik, który podjął określone czynności w toku postępowania w chwili ich podjęcia, miał do tego pełne prawo – wyjaśnia Rafał Kania, partner w Sendero Tax & Legal.
Z kolei w przypadku określenia miejsca wystawienia pełnomocnictwa – dodaje ekspert – znaczenie ma to, czy pełnomocnictwo nie zostało udzielone poza granicami Polski.
– Miejsce wystawienia pełnomocnictwa jest istotne dla oceny jego skutków, formy udzielenia i – co najważniejsze – może nie być oceniane według prawa polskiego – stwierdza nasz rozmówca.
Żeby tych wątpliwości uniknąć, najlepiej jest udzielać pełnomocnictwa w Polsce.
Podatnicy, którzy działają w sądzie przez pełnomocnika, mają wybór, jeśli chodzi o rodzaje pełnomocnictw. Jak mówi Rafał Kania, rodzaje pełnomocnictw w postępowaniach sądowoadministracyjnych (w tym w sprawach podatkowych) są trzy: ogólne, do prowadzenia poszczególnych spraw przed sądami oraz do niektórych czynności w określonym postępowaniu sądowym. Pełnomocnictwo ogólne daje uprawnienie do prowadzenia spraw przed sądami administracyjnymi.
– W treści pełnomocnictwa nie można zapomnieć o użyciu wyrażenia „sądy administracyjne” – radzi Rafał Kania.
W przypadku pełnomocnictwa do prowadzenia poszczególnych spraw przed sądami należy wskazać dodatkowo oznaczenie spraw, które to pełnomocnictwo obejmuje (rodzajowo lub konkretnie). W przypadku trzeciego rodzaju dokumentu należy wskazać sąd, określić konkretne postępowanie i oznaczyć czynność (np. wystąpienie na rozprawie w określonym dniu czy złożenie jakiegoś pisma).