Małżeństwo może skorzystać z podwójnego limitu ulgi internetowej – 1520 zł. Odliczenie pełnej kwoty należy się, gdy małżonkowie faktycznie poniosą taki wydatek. Podatnicy odliczają podwójny limit ulgi, nawet gdy takiej kwoty nie wydali na sieć.
Małżonkowie nieprawidłowo wykazują ulgę internetową w rocznych PIT. Nie zwracając uwagi na wysokość ponoszonych wydatków na sieć, odliczają od dochodu 1520 zł, czyli podwójny limit ulgi internetowej.
– Drugi rok z rzędu odliczamy z mężem od dochodu wydatki na internet w wysokości 1520 zł. Nie zawsze taką kwotę wydaliśmy na sieć. Skoro przysługuje nam podwójny limit ulgi, to z niego korzystamy – przyznaje pani Agnieszka z woj. łódzkiego.
Niestety to błąd. Gdy urząd skarbowy go wykryje, konieczne będzie skorygowanie PIT i uregulowanie ewentualnej zaległości wraz z odsetkami.
Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie przypomina, że podatnicy powinni odliczyć wydatki na internet, w wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie wyższej niż 760 zł w przypadku indywidualnego rozliczenia lub 1520 zł przy wspólnym PIT.

Warunki do ulgi

W ramach ulgi internetowej od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem jego zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.
Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, zwraca uwagę, że nawet przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie odliczają odrębnie kwoty ulg od swojego dochodu. Oznacza to, że każdy z małżonków może od dochodu odliczyć po 760 zł, jeśli taką kwotę w roku wydał na internet.
Najważniejszą kwestią będzie udokumentowanie wydatków. Potrzebna jest tu faktura VAT. Faktura musi być wystawiona na oboje małżonków lub na każdego z osobna.
– Dopuszczalne jest także, aby faktura opiewała tylko na jednego współmałżonka – podpowiada Gabriela Nowicka.
Monika Sala-Szczypińska dodaje, że poza fakturami VAT podatnicy muszą też posiadać potwierdzenie ich zapłaty.Wydatki trzeba ponieść

Przy uldze internetowej kluczową kwestią jest wysokość poniesionych wydatków na internet. Malina Kumor, konsultant w TPA Horwath, podkreśla, że małżonkowie nie odliczą od dochodu nigdy więcej, niż rzeczywiście zapłacili. Chcąc skorzystać z ulgi internetowej, każdy z małżonków powinien porównać wysokość poniesionego przez siebie wydatku z kwotą ustawowego limitu.
– Jeżeli koszt ten będzie mniejszy niż 760 zł, każdy z nich ma prawo odliczenia od dochodu tylko i wyłącznie wydatku faktycznie poniesionego, w przeciwnym wypadku odliczają dokładnie po 760 zł – wylicza Malina Kumor.
Na podobne wyliczenia wskazuje Joanna Skibicka, konsultant w PricewaterhouseCoopers. Jej zdaniem, jeśli w roku podatkowym podatnicy wydali na sieć mniej niż 760 zł, to w zeznaniu podatkowym od dochodu mogą odliczyć wyłącznie kwoty faktycznie poniesionych wydatków. Jeśli małżonkowie wydali więcej niż 760 zł, mogą odliczyć tylko kwotę do limitu, tj. 760 zł. Wydatek stanowiący nadwyżkę ponad tę kwotę nie podlega odliczeniu i nie przechodzi na lata następne.

Pomoże korekta

Urząd skarbowy może zwrócić się do podatnika o okazanie faktur VAT za usługi internetowe, aby sprawdzić, czy ulga została uwzględniona w prawidłowej wysokości. Jeśli odkryje błędy, wezwie podatnika do skorygowania zeznania i złożenia wyjaśnień.
Malina Kumor ostrzega, że zawyżenie odliczenia może prowadzić do powstania zaległości podatkowej oraz konieczności zapłaty odsetek od takiego długu. Podatnik może jednak uniknąć sporu z fiskusem, składając korektę zeznania jeszcze przed wykryciem błędu przez urząd.
– Złożenie korekty wraz z uzasadnieniem oraz uiszczenie całości zaległości podatkowej uchroni podatnika przed potencjalnymi sankcjami karnymi skarbowymi – przypomina Malina Kumor.
Joanna Skibicka przypomina, że jeśli podatnik sam nie skoryguje zeznania, urząd może je sprawdzić w ciągu pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wtedy ewentualne odsetki mogą być znacznie wyższe (wysokość odsetek liczona jest od dnia upływu terminu płatności podatku), a fiskus może obciążyć podatnika karą o charakterze finansowym przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym.
760 zł wynosi maksymalne odliczenie w ramach ulgi internetowej