Małżonkowie nieprawidłowo wykazują ulgę internetową w rocznych PIT. Nie zwracając uwagi na wysokość ponoszonych wydatków na sieć, odliczają od dochodu 1520 zł, czyli podwójny limit ulgi internetowej.

– Drugi rok z rzędu odliczamy z mężem od dochodu wydatki na internet w wysokości 1520 zł. Nie zawsze taką kwotę wydaliśmy na sieć. Skoro przysługuje nam podwójny limit ulgi, to z niego korzystamy – przyznaje pani Agnieszka z woj. łódzkiego.

Niestety to błąd. Gdy urząd skarbowy go wykryje, konieczne będzie skorygowanie PIT i uregulowanie ewentualnej zaległości wraz z odsetkami.

Monika Sala-Szczypińska z Izby Skarbowej w Krakowie przypomina, że podatnicy powinni odliczyć wydatki na internet, w wysokości faktycznie poniesionych, jednak nie wyższej niż 760 zł w przypadku indywidualnego rozliczenia lub 1520 zł przy wspólnym PIT.

Warunki do ulgi

W ramach ulgi internetowej od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania internetu w lokalu (budynku) będącym miejscem jego zamieszkania w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 760 zł.

Gabriela Nowicka, prawnik w Auxilium, zwraca uwagę, że nawet przy wspólnym rozliczeniu małżonkowie odliczają odrębnie kwoty ulg od swojego dochodu. Oznacza to, że każdy z małżonków może od dochodu odliczyć po 760 zł, jeśli taką kwotę w roku wydał na internet.

Najważniejszą kwestią będzie udokumentowanie wydatków. Potrzebna jest tu faktura VAT. Faktura musi być wystawiona na oboje małżonków lub na każdego z osobna.

– Dopuszczalne jest także, aby faktura opiewała tylko na jednego współmałżonka – podpowiada Gabriela Nowicka.

Monika Sala-Szczypińska dodaje, że poza fakturami VAT podatnicy muszą też posiadać potwierdzenie ich zapłaty.