Wzrost VAT na materiały budowlane z 22 proc. na 23 proc. związany jest z planowaną podwyżką stawki VAT o 1 pkt proc. Podwyżka ma obowiązywać trzy lata (pod warunkiem, że dług publiczny nie przekroczy 55 proc. PKB, bo w takim wypadku będą kolejne podwyżki).

W czwartek resort finansów opublikował projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, który przewiduje wzrost stawek VAT. Oprócz stawki 23 proc., do 8 proc. wzrośnie obecna 7-proc. stawka (na niektóre usługi), pojawi się też nowa stawka w wysokości 5 proc. (m.in. na książki i żywność).

Projekt zawiera także przepisy dotyczące ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Umożliwia ona osobom, które samodzielnie budują lub remontują mieszkania czy domy, uzyskanie od fiskusa refundacji części kosztów zakupu niektórych materiałów budowlanych.

Zwrot części wydatków odpowiada różnicy stawek VAT między 7 proc. a 22 proc.

Chodzi o towary, które do czasu wejścia Polski do UE w 2004 r. były opodatkowane preferencyjną 7-proc. stawką, a po przystąpieniu Polski do Wspólnoty zostały opodatkowane podstawową, 22-proc. stawką VAT. Zwrot części wydatków odpowiada różnicy stawek VAT między 7 proc. a 22 proc.

MF wyjaśnia w uzasadnieniu do projektu, że ustawa "o zwrocie" została skonstruowana w odniesieniu do 22-proc. stawki podatku VAT na materiały budowlane, a zmiana tej stawki spowoduje konieczność wprowadzenia "regulacji dostosowawczych". Resort proponuje zmianę wskaźników, na podstawie których obliczana jest kwota zwrotu.

"Zmiana tych wskaźników spowoduje utrzymanie na obecnym poziomie kwoty, jaką może otrzymać osoba ubiegająca się o zwrot części podatku VAT na materiały budowlane" - napisano w uzasadnieniu do ustawy.