Podatnik prowadzący firmę może amortyzować środki trwałe.
Środki trwałe to m.in. nabyte lub wytworzone przez podatnika stanowiące jego własność lub współwłasność kompletne i zdatne do użytku w dniu oddania do używania maszyny, urządzenia i środki transportu o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok. Rower jest niewątpliwie swojego rodzaju środkiem transportu i co do zasady jego trwałość i zarazem okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Jeśli więc jest on własnością lub współwłasnością podatnika to stanowi środek trwały. Musi być jednak spełniony przy tym jeszcze jeden najważniejszy warunek – musi on służyć działalności gospodarczej podatnika. Z pewnością podatnik powinien posiadać istotne argumenty, że służy on tylko tym celom. Zależy to oczywiście od specyfiki firmy (np. transport przesyłek rowerami). Nie jest nim fakt wykorzystywania roweru na dojazd do miejsca pracy. Zwykle wartość roweru nie przekracza kwoty 3,5 tys. zł i amortyzowany jest on jednorazowo w koszty. Gdyby wartość nowego roweru była wyższa, to amortyzujemy go jako pozostały środek transportu stawką 18-proc.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.).
Paweł Małecki
doradca podatkowy z Kancelarii Doradztwa Podatkowego Pama