PIT Ponad 425 tys. podatników więcej skorzystało w PIT za 2009 rok z ulgi internetowej niż w rozliczeniu za 2008 rok. To skutek m.in. lepszego dostępu do internetu.
Warunkiem skorzystania z ulgi internetowej jest poniesienie wydatków z tytułu użytkowania sieci internetowej w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika do wysokości 760 zł rocznie, udokumentowane fakturą VAT wystawioną na dane podatnika.

Warunki odliczenia