Jeśli podatnik w roku podatkowym ponosił wydatki na internet, może je uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Konieczne będzie jednak posiadanie faktur VAT za sieć.

Czy o uldze decyduje miejsce zamieszkania

Podatnik mieszka w Kielcach. Jest zameldowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. W obu miejscach ponosi wydatki na internet. Czy w rocznym PIT może odliczyć od dochodu tylko kwoty ponoszone na internet w miejscu zamieszkania?

Czy można odliczyć każdą kwotę

Podatnik w 2010 roku płaci za internet po 150 zł miesięcznie. Czy w ramach ulgi internetowej może od dochodu odliczyć każdą kwotę wydaną na sieć?

Czy z ulgi skorzysta każda osoba z faktury

Rodzice wspólnie z córką mieszkają w jednym domu. Wszyscy ponoszą wydatki na internet. Faktury operator sieci wystawia na każde z nich. Czy wszyscy mogą skorzystać z ulgi internetowej?

Czy ulgę wykazuje się w zeznaniu rocznym

Podatnik dochody z 2010 roku będzie rozliczać w PIT-37. Planuje skorzystać z ulgi internetowej. Czy do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O?

Czy wydatki na internet odliczać od dochodu

W 2010 roku podatnik nie osiągał dochodów, ale opłacał internet z posiadanych oszczędności. Czy gdyby chciał skorzystać z ulgi w PIT, musi osiągnąć dochód?

Czy ulgę można rozliczyć w trakcie roku

W 2010 roku podatnik założył internet. Planuje odliczyć poniesione wydatki od dochodu w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym. Czy ulgę może rozliczać też w trakcie roku?

Czy potrzebny jest dowód zapłaty

Podatnik ma faktury VAT potwierdzające poniesienie wydatków za internet. Czy do skorzystania z ulgi w PIT oprócz faktur potrzebny jest jeszcze dowód zapłaty za nie?

Czy zgubienie faktury uniemożliwi odliczenie

Podatnik zgubił dwie faktury za internet. Czy brak tych dokumentów pozbawi go możliwości skorzystania z ulgi internetowej?

Czy wydatek na modem można ująć w PIT

Zakładając internet, podatnik poniósł znaczne koszty zakupu modemu. Dokonuje też konserwacji sprzętu. Czy wydatki na modem i jego przegląd techniczny można odliczyć od dochodu?

Czy wliczenie w koszty wydatku pozbawi ulgi

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Wydatki, które ponosi za internet, zalicza do kosztów uzyskania przychodów. Czy takie rozliczenie pozbawi podatnika możliwości skorzystania z ulgi internetowej?

Czy ulgę można podzielić na kilka lat

W 2010 roku podatnik zapłaci za internet 1500 zł. Planuje skorzystać z ulgi internetowej. Czy w PIT za 2010 rok może odliczyć 760 zł, a w następnych rozliczeniach podatkowych pozostałą kwotę?
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak skorzystać z ulgi na internet.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.