Jeśli podatnik w roku podatkowym ponosił wydatki na internet, może je uwzględnić w zeznaniu podatkowym. Od dochodu można odliczyć maksymalnie 760 zł. Konieczne będzie jednak posiadanie faktur VAT za sieć.

Czy o uldze decyduje miejsce zamieszkania

Podatnik mieszka w Kielcach. Jest zameldowany w Ostrowcu Świętokrzyskim. W obu miejscach ponosi wydatki na internet. Czy w rocznym PIT może odliczyć od dochodu tylko kwoty ponoszone na internet w miejscu zamieszkania?