Czy przychód powstaje ostatniego dnia kampanii

Spółka, która podpisuje umowy z właścicielami stron WWW, świadczy usługi na rzecz reklamodawców. Za usługi reklamowe otrzymuje wynagrodzenie okresowo lub jednorazowo, czyli po zakończeniu kampanii reklamowej. Czy przychód powstaje po zakończeniu kampanii?

Czy spółka reklamowa jest płatnikiem PIT

Firma zajmuje się świadczeniem usług reklamowych. Na stronach internetowych dzierżawionych od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej umieszcza odpłatnie banery reklamowe. Czy w związku z tym staje się płatnikiem podatku dochodowego?

Czy właściciel strony rozlicza się samodzielnie

Osoba fizyczna prowadzi portal internetowy, na którym są reklamy. Udostępnia miejsce pod reklamy różnym firmom, za wynagrodzeniem. Czy podatnik w związku z uzyskiwaniem takiego przychodu powinien rozliczyć się samodzielnie?

Czy umieszczanie banerów na stronie WWW to dzierżawa

Podatnik, osoba fizyczna, posiada stronę internetową, na której ma miejsce na reklamy. Na podstawie umów udostępnia miejsce na stronie, zamieszczając banery firm. Czy podatnik osiąga przychód z dzierżawy?

Czy dzierżawca pobiera zaliczki na podatek

Osoba fizyczna udostępnia miejsce na stronie WWW pod reklamę. Czy firma, która dzierżawi od właściciela miejsce na stronie internetowej, powinna pobierać zaliczki na podatek dochodowy właściciela?

Czy dzierżawa przynosi przychód z działalności

Osoba prowadząca działalność jest właścicielem strony internetowej, portalu. Udostępnia na stronie, za wynagrodzeniem, miejsce na reklamy innym firmom. Czy osoba uzyskuje przychód z działalności gospodarczej?

Czy wynajem banerów to umowa o świadczenie usług

Spółka, której przedmiotem działalności są usługi reklamowe w internecie, uzyskuje od właścicieli stron internetowych prawo do umieszczania na nich reklam. Czy taka umowa jest świadczeniem usług?

Czy wydatki na serwer są kosztem podatkowym

Osoba prowadząca działalność polegającą na utrzymaniu strony internetowej, na której są umieszczane reklamy, ponosi wydatki związane z serwerem. Bez niego, działalność musiałaby się zakończyć. Czy taki wydatek jest kosztem podatkowym?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy zarobki z internetowych reklam są opodatkowane.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.