Podatnik, który uzyskuje przychody z reklam na swojej stronie internetowej lub blogu, musi wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł.
Rozpatrując kwestie opodatkowania przychodów z reklam zamieszczonych na stronie internetowej czy blogu, należy się zastanowić nad kwalifikacją działalności osoby udostępniającej miejsce reklamowe. Jeśli działalność prowadzona przez podatnika jest prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany czy też zarobkowy, wówczas konieczne jest zarejestrowanie firmy. Jeśli jednak opisywanej aktywności nie można przypisać cech działalności gospodarczej, wówczas udostępnianie miejsca reklamowego na stronie internetowej czy blogu trzeba uznać za osiąganie przychodu z innych źródeł, który trzeba wykazać w rocznym PIT i samodzielnie opodatkować.
– Tego typu aktywność nie stanowi czynności realizowanych osobiście, brak jest tu ciągłej aktywności koniecznej do objęcia powyższego np. umową-zleceniem – twierdzi Sebastian Wojdył, prawnik, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Gdańsku.
Dodaje, że z drugiej strony trudno uznać, że zamieszczenie na stronie linku czy baneru stanowi najem np. powierzchni dyskowej (hostingu) z racji rozbieżności między cennikiem tego typu usług a ceną za opisywane usługi, wskazującą na odmienny charakter podatkowy tego typu usług reklamowych. Podobne stanowisko przyjmują organy podatkowe, m.in. w interpretacji z 27 maja 2010 r. (nr DD3/033/78/CSR/10/276), twierdząc, że udostępnienie miejsca reklamowego na stronie WWW należy uznać za osiąganie przychodu z innych źródeł.
– Podatnik nie oddaje do używania podmiotom, z którymi współpracuje, swojej strony internetowej, lecz jest zobowiązany do umieszczenia reklamy na stronie internetowej, do której posiada prawo. Dlatego takiego przychodu nie można kwalifikować do źródła „najem”, „dzierżawa” – stwierdza Grzegorz Grochowina, ekspert w Firmie Doradczej KPMG.
W takim przypadku uzyskany przez podatnika przychód będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z innych źródeł i będzie podlegał opodatkowaniu łącznie z pozostałymi dochodami osiągniętymi przez podatnika według skali podatkowej ze stawkami 18 i 32 proc. (art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).
Ważne!
W odniesieniu do dochodów z innych źródeł podatnik nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku