Podatnik, który uzyskuje przychody z reklam na swojej stronie internetowej lub blogu, musi wykazać je w rocznym zeznaniu podatkowym jako przychód z innych źródeł.
Rozpatrując kwestie opodatkowania przychodów z reklam zamieszczonych na stronie internetowej czy blogu, należy się zastanowić nad kwalifikacją działalności osoby udostępniającej miejsce reklamowe. Jeśli działalność prowadzona przez podatnika jest prowadzona w sposób ciągły, zorganizowany czy też zarobkowy, wówczas konieczne jest zarejestrowanie firmy. Jeśli jednak opisywanej aktywności nie można przypisać cech działalności gospodarczej, wówczas udostępnianie miejsca reklamowego na stronie internetowej czy blogu trzeba uznać za osiąganie przychodu z innych źródeł, który trzeba wykazać w rocznym PIT i samodzielnie opodatkować.
– Tego typu aktywność nie stanowi czynności realizowanych osobiście, brak jest tu ciągłej aktywności koniecznej do objęcia powyższego np. umową-zleceniem – twierdzi Sebastian Wojdył, prawnik, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, oddział w Gdańsku.