Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie takie części budowlane elektrowni wiatrowych, jak fundament i maszt.
Wyposażenie techniczno-technologiczne, czyli np. wirnik z łopatami, generator, skrzynia biegów, komputer sterujący, transformator, rozdzielnia elektryczna, instalacja alarmowa, instalacja zdalnego sterowania nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości – wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Zdaniem sądu elementy te nie stanowią budowli.
Skarżąca określiła, że elektrownia wiatrowa składa się z elementów posadowionych na gruncie, tj. fundamentów i masztu oraz elementów umocowanych do masztu, czyli np. wirnika z łopatami. Sąd przypomniał, że ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613) jako przedmiot opodatkowania wskazuje budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Definiując budowlę, ustawa odsyła jednak do prawa budowlanego.
WSA, biorąc pod uwagę obie regulacje, orzekł więc, że elektrownia wiatrowa jako całość jest urządzeniem, a budowlą podlegającą opodatkowaniu są tylko części budowlane tych urządzeń. Sąd dodał, że skoro do budowli nie zostały zaliczone urządzenia bezpośrednio służące wytwarzaniu energii elektrycznej (np. turbina), to uzasadnione jest stanowisko, że nie podlegają one opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, natomiast podatkowi temu podlegają tylko części budowlane, czyli fundamenty i maszt. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Rz 340/10