Czy można nie przyjąć mandatu karnego

Sprzedawca nie wydał paragonu kupującemu. Okazało się, że w sklepie był obecny pracownik urzędu skarbowego, który nałożył na przedsiębiorcę mandat. Czy podatnik mógł nie przyjąć mandatu?

Czy wysokość podatku decyduje o kwocie grzywny

Podatnik od roku zajmuje się e-handlem. Nie zarejestrował prowadzonej działalności ani nie zgłosił do opodatkowania. Obawia się konsekwencji karnych skarbowych. Czy wartość niezapłaconego podatku może mieć wpływ na wymiar kary?

Czy nieterminowe złożenie deklaracji grozi grzywną

Przedsiębiorca jest podatnikiem VAT. Uległ wypadkowi i przez kilka miesięcy nie składał deklaracji VAT-7. Czy może się uwolnić od odpowiedzialności karnej skarbowej, składając czynny żal?

Czy korekta deklaracji wyłączy karę

Podatnik źle wyliczył podatek dochodowy w rocznym zeznaniu składanym za 2009 r. Po korekcie zeznania wyszła mu znaczna niedopłata podatku. Czy jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji, potrzebny będzie dodatkowo czynny żal?

Czy dobrowolnie można poddać się karze

Urząd skarbowy prowadzi postępowanie przygotowawcze w stosunku do podatnika, który podejrzany jest o zawyżenie zwrotu VAT. Czy może dobrowolnie poddać się odpowiedzialności, by uniknąć surowej kary?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Kiedy urząd skarbowy może ukarać za błędy podatkowe.