Najczęstszą karą wymierzaną za naruszenie obowiązków podatkowych jest grzywna nakładana w postępowaniu mandatowym.

W przyszłym roku maksymalna wysokość mandatu wzrośnie z 2634 zł do 2772 zł, a zatem będzie wyższa o 138 zł. Mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Wzrost górnej granicy mandatu to skutek podwyżki płacy minimalnej, która od 1 stycznia 2011 r. została ustalona w wysokości 1386 zł.

Mandat można wymierzyć tylko za wykroczenie skarbowe. Zasadniczo są to czyny, w których kwota uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia, czyli w przyszłym roku będzie to 6930 zł. Wykroczeniem skarbowym może być jednak także każdy inny czyn zabroniony, jeżeli jest on tak kwalifikowany przez kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.) np. uporczywe niewpłacanie podatku w terminie czy niezłożenie w terminie deklaracji podatkowej.

Postępowanie mandatowe jest uproszczoną formą wymierzania odpowiedzialności karnej skarbowej. Mandat nakłada nie sąd, lecz upoważnieni pracownicy urzędów skarbowych i celnych, inspektorzy kontroli skarbowej. Na ukaranie grzywną podatnik musi jednak wyrazić zgodę, przy czym nie może być wątpliwości co do sprawcy oraz okoliczności popełnienia wykroczenia. Mandat staje się prawomocny z chwilą jego podpisania. Nałożoną grzywnę trzeba zapłacić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu. Jeżeli podatek został uszczuplony, warunkiem zastosowania postępowania mandatowego jest jego uiszczenie przed przyjęciem mandatu.

Po przyjęciu mandatu i uiszczeniu kary grzywny kończy się postępowanie karne skarbowe. Natomiast w przypadku braku wyrażenia zgody – o czym podatnika trzeba pouczyć – sprawa podlegać będzie rozpoznaniu w postępowaniu karnym skarbowym na zasadach ogólnych.

Ile wynosiły maksymalne kwoty mandatu

2008 r. – 2252 zł

2009 r. – 2552 zł

2010 r. – 2634 zł

2011 r. – 2772 zł