Sposób rozliczenia podatkowego refundacji, np. ze spółdzielni mieszkaniowych za wymianę stolarki okiennej, został wyjaśniony w interpretacji ogólnej ministra finansów opublikowanej w marcu 2009 r. (nr DD3/033/33/KDJ/09/209). Wynika z niej, że podatnicy, którzy na własny koszt wymienili stolarkę okienną, a następnie spółdzielnia mieszkaniowa zwróciła im poniesione na ten cel wydatki, nie muszą już tych środków wykazywać w rocznym PIT i płacić od nich podatku.

Oznacza to, że podatnicy nie muszą już otrzymanych środków rozliczać przed fiskusem i płacić od nich podatku. Z kolei spółdzielnie mieszkaniowe nie mają obowiązku wystawiania podatnikom informacji PIT-8C, w których podawały wysokość wypłaconych pieniędzy za okna.

Orzeczenia sądowe

Ogólna interpretacja podatkowa w zakresie rozliczeń podatkowych dopłat za wymianę okien to skutek m.in. orzeczeń sądów administracyjnych. Sam minister w wydanej interpretacji wskazuje, że konsekwencje podatkowe wynikające z faktu otrzymania od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej przez osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych wielokrotnie były przedmiotem rozstrzygnięć przed sądami administracyjnymi. Widoczna jest także ugruntowana linia orzecznictwa w tym zakresie. Stanowisko zajmowane przez sądy w sprawach refundacji za okna odbiega jednak od prezentowanego dotychczas przez Ministerstwo Finansów.

Według sądów administracyjnych zwrot kosztów z tytułu wymiany okien otrzymany od spółdzielni mieszkaniowej nie powoduje po stronie podatników przysporzenia majątkowego i z tego względu nie mieści się w pojęciu przychodu z innych źródeł. Nie podlega zatem opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z poglądem wyrażanym wielokrotnie przez MF otrzymany od spółdzielni zwrot wydatków stanowi dla podatnika przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano refundację.

Natomiast podatnicy, którzy wcześniej dokonali odliczenia poniesionych wydatków na wymianę okien w ramach ulgi na remont i modernizację, a następnie otrzymali zwrot tych wydatków, mają prawo wyboru sposobu uwzględnienia zwrotu w zeznaniu podatkowym. Rozliczenia tej kwoty w zeznaniu podatnik może dokonać przez jej uwzględnienie w przychodach albo doliczenie do podatku w kwocie faktycznie odliczonej w latach ubiegłych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy opodatkować kwoty zwrotów otrzymane ze spółdzielni.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz:

- Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty
- Wzór uzasadnienia przyczyn korekty