Otrzymanie od spółdzielni mieszkaniowej zwrotu wydatków poniesionych na wymianę okien nie stanowi przychodu dla osób mających spółdzielcze albo własnościowe prawo do lokalu – uznał minister finansów w interpretacji z 17 marca 2009 r. (nr DD3/033/33/KDJ/09/209), o czym wielokrotnie pisaliśmy.

Preferencja ta nie obejmuje właścicieli mieszkań. Potwierdziło to na prośbę „DGP” Ministerstwo Finansów. Z odpowiedzi resortu wynika, że zwrot przez spółdzielnię wydatków za wymianę stolarki okiennej poniesionych przez właścicieli lokali, zobowiązanych do ich poniesienia na podstawie odrębnych przepisów, stanowi dla nich przychód z innych źródeł.

– Zaprezentowane podejście ma swoje uzasadnienie – uważa Grzegorz Grochowina, ekspert w Firmie Doradczej KPMG.

Jak tłumaczy ekspert, w odniesieniu do lokali stanowiących odrębną własność mają zastosowanie przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy każdy właściciel lokalu ma m.in. obowiązek ponoszenia pełnych kosztów związanych z utrzymaniem swojego lokalu.

– Takiego obowiązku nie mają osoby mające spółdzielcze lub własnościowe prawo do lokalu – stwierdza Grzegorz Grochowina.

Z kolei Marek Kolibski, doradca podatkowy w Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy, zwraca uwagę, że w sprawie najistotniejsze jest źródło finansowania dochodów spółdzielni. Dochody spółdzielni to m.in. składki na fundusz remontowy uiszczane przez właścicieli lokali.

– Jeśli z jednej strony właściciele lokali płacą składki na fundusz remontowy, a z drugiej spółdzielnia z tego funduszu pokrywa koszty wymiany okien, to trudno mówić, że właściciel otrzymuje przysporzenie z tego tytułu – tłumaczy Marek Kolibski.

Podobnie uważa Adam Mariuk, dyrektor w Deloitte, który podkreśla, że zgodnie z przepisami o spółdzielniach mieszkaniowych właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są również zobowiązani do wpłat na fundusz remontowy tworzony przez spółdzielnię.

Zdaniem Adama Mariuka ich sytuacja w odniesieniu do zwrotu poniesionych wydatków nie powinna się różnić od osób mających lokatorskie czy własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w spółdzielni.