Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny.

– Katalog przychodów z innych źródeł jest wyliczeniem przykładowym – podkreślił sędzia NSA Zbigniew Kmieciak. Jednak dodał, że inne niewymienione w art. 20 ust 1 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) przychody powinny mieć charakter zbliżony do tych wymienionych przykładowo. Sąd zauważył, że spółdzielca ma obowiązek świadczenia na rzecz funduszu remontowego spółdzielni. Z kolei spółdzielnia ma obowiązek utrzymywania zasobów mieszkaniowych w należytym stanie i dokonywania remontów, w tym wymiany okien.

Częściowy zwrot wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej nie jest innym źródłem przychodów. Nie wykazuje on cech przysporzenia majątkowego po stronie podatnika. Stanowi tylko formę realizacji obowiązku ciążącego na spółdzielniach mieszkaniowych. Sąd zwrócił uwagę, że gdyby spółdzielnia sama wymieniała stolarkę okienną, realizując ciążący na niej obowiązek, to świadczenie takie byłoby dla lokatorów neutralne podatkowo.

Spór w sprawie dotyczył zeznania podatkowego za 2007 rok. Podatniczka najpierw doliczyła do przychodów pieniądze, jakie otrzymała od spółdzielni mieszkaniowej za wymianę okien. Później dokonała korekty zeznania, uznając, że zwrot nie podlega opodatkowaniu.

Wyrok jest prawomocny. Warto zauważyć, że już wcześniej takie samo stanowisko zajął w ogólnej interpretacji minister finansów.

Sygn. akt II FSK 376/09