Księgowość firmy najlepiej powierzyć specjalistom. Przed wyborem biura rachunkowego lub doradcy podatkowego trzeba jednak sprawdzić uprawnienia i ubezpieczenie.
Bezpieczeństwo finansowe firmy zależy w dużej mierze od księgowej lub biura rachunkowego, któremu powierzono rozliczenia. Dokonanie błędnego wyboru może być dla firmy bardzo kosztowne. Biuro, które nie posiada odpowiedniego doświadczenia, wiedzy i ubezpieczenia OC, może popełnić błędy, za które będzie musiała zapłacić firma. W skrajnych przypadkach grozi to utratą płynności finansowej. Dlatego chcąc zabezpieczyć swoje interesy, firma powinna postępować zgodnie z kilkoma zasadami.
Przede wszystkim musi powierzyć swoje rozliczenia doświadczonym specjalistom, którzy posiadają uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z sumą gwarancyjną odpowiadającą wielkości firmy. Obok księgowych prowadzących np. biura rachunkowe lub zatrudnionych w firmach wymogi te spełniają również doradcy podatkowi i biegli rewidenci.