Czy wycieczka z konkursu jest opodatkowana VAT

Spółka organizuje akcję promocyjną dla wybranej grupy odbiorców, którzy osiągnęli najwyższy poziom realizacji sprzedaży. Warunki uczestnictwa i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu. Po osiągnięciu najlepszych wyników w czasie trwania konkursu, spółka przyznała odbiorcy – pracownikowi wyznaczonemu przez nagrodzonego uczestnika promocji – nagrodę w postaci wycieczki. Czy ta nagroda podlega VAT?

Czy płatnik pobiera 10-proc. podatek

Pod koniec 2010 roku firma zamierza przeprowadzić konkurs. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakup określonych towarów produkowanych przez firmę. W konkursie będą przyznawane nagrody w formie rzeczowej oraz pieniężnej. Wartość nagród będzie zróżnicowana, tj. wartość części nagród będzie przekraczać 760 zł. Czy organizator konkursu pobiera 10-proc. PIT od wygranej?

Czy ważny jest sposób publikacji konkursu

Spółka organizuje konkursy adresowane do nieokreślonego kręgu odbiorców będących osobami fizycznymi (obecnych i potencjalnych klientów). Konkursy są organizowane i ogłaszane za pośrednictwem ogólnopolskich portali internetowych lub ogólnodostępnych stron internetowych spółki. Czy dla rozliczenia PIT wygranych w konkursach ważny jest sposób opublikowania ogłoszenia o konkursie?

Czy wycieczka z konkursu to przychód podatkowy

Spółka ogłosiła konkurs skierowany do pełnomocników handlowych zatrudnionych w punktach bezpośredniej sprzedaży działających w ramach sieci dystrybucyjnej spółki, prowadzonych na mocy umów o świadczenie usług dystrybucyjnych przez zewnętrzne podmioty. Wygraną w konkursie były trzy dwuosobowe wycieczki zagraniczne o szacowanej wartości ok. 1,5 tys. zł każda. Czy wartość takiej wycieczki będzie przychodem pracownika?

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Czy zapłacimy podatek od wygranej.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na WSZYSTKIE powyższe pytania.