Podatnik, który bierze udział w konkursie, powinien się liczyć z zapłatą 10-proc. podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości wygranej. Nagroda nieprzekraczająca 760 zł może być zwolniona z podatku dochodowego.

Czy wycieczka z konkursu jest opodatkowana VAT

Spółka organizuje akcję promocyjną dla wybranej grupy odbiorców, którzy osiągnęli najwyższy poziom realizacji sprzedaży. Warunki uczestnictwa i zasady przyznawania nagród określa regulamin konkursu. Po osiągnięciu najlepszych wyników w czasie trwania konkursu, spółka przyznała odbiorcy – pracownikowi wyznaczonemu przez nagrodzonego uczestnika promocji – nagrodę w postaci wycieczki. Czy ta nagroda podlega VAT?