Takie wyjaśnienie „DGP” otrzymał z Ministerstwa Finansów. Resort podkreślił, że zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w Polsce określają przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Inne dochody

Zgodnie z postanowieniami większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wszelkie dochody, które nie są uzyskiwane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i których nie można zaliczyć do żadnej z kategorii dochodów, uregulowanej w odrębnym artykule – podlegają opodatkowaniu na podstawie artykułu „inne dochody”. Do takiej kategorii dochodów zaliczyć należy m.in. wygrane w kasynach, grach i zakładach wzajemnych.

Stosownie do postanowień przepisów dotyczących „innych dochodów” zawartych w większości umów o unikaniu podwójnego opodatkowania część dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w umawiającym się państwie, bez względu na to, gdzie są osiągane, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie. Jednak – jak zaznacza MF – niektóre umowy podatkowe zawarte przez Polskę zezwalają na opodatkowanie takich dochodów w państwie ich źródła.

Trzeba jednak pamiętać, że zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Jeżeli podatnik osiągnął dochody z tytułu wygranej w kasynach, konkursach, grach i zakładach wzajemnych prowadzonych przez podmiot położony w państwie, z którym Polska zawarła umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (bez znaczenia w tej sytuacji jest fakt, że dochody te podatnik osiągnął np. za pośrednictwem internetu), będą one podlegać opodatkowaniu na podstawie przepisu umowy dotyczącego „innych dochodów”, a zatem najczęściej będą podlegać opodatkowaniu tylko w Polsce, na zasadach określonych w ustawie o PIT.

– Jeżeli dochody te uzyskane są w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co do zasady, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej – wyjaśnia ministerstwo.

Zwolnienie z podatku

W przypadku gdy kasyna prowadzone są przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach i zakładach wzajemnych obowiązujących w państwie Unii lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dochody takie zwolnione są od podatku. Zwolnione od podatku dochodowego są też wygrane w grach i zakładach wzajemnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W pozostałych przypadkach dochody takie podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. według skali PIT.

10 proc. wynosi PIT od wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych