Roszczenia składane przez uczestników gier hazardowych oraz podmioty prowadzące działalność w zakresie tych gier muszą zawierać m.in. imię i nazwisko oraz adres uczestnika gry.
Minister finansów określił w rozporządzeniu z 1 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 118, poz. 793) tryb zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych oraz dane, które muszą zawierać. Roszczenie należy zgłosić na piśmie. Powinno ono zawierać imię i nazwisko, adres uczestnika gry hazardowej oraz daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie. Dodatkowo w przypadku gier na automatach w piśmie roszczeniowym musi być podany rodzaj gry lub numer automatu, a także wartość przedmiotu sporu. W porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami rozporządzenie zawiera zamknięty katalog danych, które muszą się znaleźć w roszczeniu.
Nowe zasady obowiązują od 2 lipca.