Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne tylko teoretyczne pozwala składać wnioski o interpretacje indywidualne prawa podatkowego przez internet. Dziś, aby złożyć taki wniosek, teoretycznie trzeba mieć e-podpis, który kosztuje ok. 300 zł.

W praktyce jednak nawet osoby posiadające e-podpis nie złożą wniosku o interpretację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej izby skarbowej, bo izby takich usług nie uruchomiły.

W efekcie, jak mówi Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer z Deloitte, dla wielu podatników o wiele prostsze będzie włożenie wniosku o interpretację do koperty i wysłanie go tradycyjną pocztą.

Zaufany profil

Ustawa nowelizująca ustawę o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne definiuje elektroniczną platformę usług administracji publicznej. Jak tłumaczy Ernest Frankowski, stworzono więc system, w którym instytucje publiczne (np. izby skarbowe wydające interpretacje w imieniu ministra finansów) udostępniają usługi przez pojedynczy punkt dostępowy w sieci internet (czyli platformę ePUAP i następnie skrzynkę podawczą – przyp. red.). Ponadto w ustawie zdefiniowano zaufany profil, co jest rozwiązaniem kluczowym m.in. dla łatwego wysyłania wniosków o interpretacje przez internet. Jak wyjaśnia ekspert Deloitte, jest to narzędzie, które w zakresie weryfikacji obywatela w kontaktach z administracją ma być darmową alternatywą dla bezpiecznego e-podpisu weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem.

Aby mieć taki profil, trzeba założyć konto na platformie ePUAP (epuap.gov.pl), podać swoje dane identyfikacyjne i opisujące oraz potwierdzić je w siedzibie podmiotu wykonującego zadania publiczne, a więc dane, które podajemy w internecie, trzeba potwierdzić w urzędzie. Po założeniu zaufanego profilu, podatnik musi się zalogować na swoje konto na ePUAP i poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwej izby skarbowej złożyć wniosek o interpretację.

– Niestety jest to na razie tylko rewolucja na papierze. Na stronie ePUAP tzw. zaufany profil jeszcze nie działa – ubolewa Ernest Frankowski. W praktyce – dodaje ekspert – powtórzyła się sytuacja znana z uruchamiania systemu e-deklaracji. Na moment wejścia w życie odpowiedniej ustawy nie pojawiły się rozporządzenia wykonawcze. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyjaśniło, że pojawią się one nie wcześniej niż za trzy miesiące.

E-podpis nic nie da

Dziś nawet osoby posiadające e-podpis nie złożą wniosku o interpretacje przez skrzynkę podawczą. Sprawdziliśmy to. Izby skarbowe przyjmujące wnioski o interpretacje nie udostępniły takiej usługi na ePUAP, a więc osoba, która założyła sobie konto, nie ma możliwości złożenia wniosku, nawet jeśli ma e-podpis.