Zmiana wynika z nowelizacji rozporządzenia ministra finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. Zgodnie z nowymi przepisami prawo wydawania interpretacji indywidualnych mają dyrektorzy izb skarbowych z: Łodzi, Katowic, Warszawy, Poznania i Bydgoszczy.

Michał Goj, starszy menedżer w Ernst & Young, wyjaśnia, że przekazanie przez ministra finansów kompetencji w zakresie wydawania interpretacji wybranym dyrektorom izb skarbowych od początku wywoływało pewne kontrowersje. Jednolitość interpretacji była priorytetem reformy polegającej na odebraniu kompetencji do wydawania interpretacji naczelnikom urzędów skarbowych i przekazaniu jej w ręce jednego, centralnego organu.

– Jednak mało realne byłoby obsłużenie tak dużej liczby interpretacji przez jeden ośrodek wydający interpretacje – mówi Michał Goj.

Według eksperta, jak się okazuje, nawet podział interpretacji pomiędzy cztery izby skarbowe nie pozwala jeszcze na idealną obsługę wniosków składanych przez podatników. Jest nadzieja, że piąty ośrodek wydający interpretacje usprawni nieco ten proces.

– W praktyce zwiększenie liczby dyrektorów izb skarbowych uprawnionych do wydawania interpretacji, może się przyczynić do przyspieszenia i usprawnienia procesu wydawania interpretacji podatkowych – ocenia Beata Poźniak, asystent podatkowy w Taxplan.

Jednak – jak zastrzega nasza rozmówczyni – zmiana ta może skutkować powstaniem rozbieżności co do treści samych wydawanych interpretacji. Pierwotnym założeniem Ministerstwa Finansów było ograniczenie liczby urzędów uprawnionych do wydawania interpretacji w celu uniknięcia sytuacji, kiedy wnioski o niemal identycznym stanie faktycznym rozpatrywane były w sposób odmienny.

– Trudno oczekiwać, aby upoważnienie kolejnej izby skarbowej do wydawania interpretacji indywidualnych ujednoliciło linię interpretacyjną izb skarbowych, które w niektórych sprawach prezentują już różne stanowiska – zauważa Beata Poźniak.

Również Michał Goj stwierdza, że mnożenie liczby ośrodków, w których przygotowywane są interpretacje, zwiększa ryzyko wydawania niejednolitych czy nawet sprzecznych interpretacji. Wydaje się jednak – jak uważa Michał Goj – że problem nie leży tak naprawdę w liczbie izb obsługujących wnioski o wydanie interpretacji, a we właściwej koordynacji ich działań. Powołanie piątego organu do wydawania interpretacji nie powinno znacząco wpłynąć na jednolitość interpretacji, ale zmiana ta powinna iść w parze np. ze zwiększeniem liczby wydawanych przez ministra interpretacji ogólnych.

Ważne!

Wniosek o interpretację wysyłany do łódzkiej izby należy zaadresować na Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski