– Odliczenie VAT w tym przypadku wymaga zgody naczelnika urzędu skarbowego i sporządzenia spisu z natury, natomiast koszty powinny być korygowane o kwotę podatku, którą podatnik może odliczyć, a nie odlicza – podkreśla ekspert.

Rozporządzenie nie zmienia jednak uprawnień wynikających z ustaw o PIT i VAT. Dopiero po przekroczeniu limitu zwolnienia i uzyskaniu zgody naczelnika u podatnika powstanie prawo do odliczenia VAT.

– Ma on wówczas obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodów o VAT, który może odliczyć, niezależnie od tego, czy to zrobi – tłumaczy Andrzej Nikończyk.

Podatnicy nie powinni obawiać się również zarzutów wadliwego prowadzenia ksiąg, ponieważ przepisy rozporządzenia sprzeczne z ustawami nie mogą być stosowane.

– W tej chwili trzeba przyjąć, że rozporządzenie nie zawiera już instrukcji odnośnie do korekty kosztów, gdyż nie można na jego podstawie wyznaczyć momentu, w którym korekta miałaby być dokonana – uważa Przemysław Powierza, doradca podatkowy w KZWS.

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zwolnieni podmiotowo z VAT w roku 2010 dopiero od momentu, gdy ich sprzedaż przekroczy 100 tys. zł – zastosują na bieżąco wyłączenie podatku naliczonego z kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT.

100 tys. zł – po przekroczeniu wartości sprzedaży w tej wysokości należy korygować koszty podatkowe