Sejm opowiedział się m.in. przeciw poprawce, która miała zmienić warunki prowadzenia doradztwa podatkowego przez spółki kapitałowe, organizacje zawodowe oraz spółdzielnie, stowarzyszenia i izby gospodarcze.

Według Senatu, podmioty te powinny wykonywać doradztwo podatkowe także przez adwokatów, a nie tylko przez doradców podatkowych, biegłych rewidentów i radców prawnych - jak przewiduje nowelizacja w wersji uchwalonej przez Sejm. Ponadto poprawka Senatu przewidywała, że przedstawiciele tych korporacji nie musieliby być zatrudnieni w spółkach doradztwa podatkowego.

Poprawce tej sprzeciwiło się Ministerstwo Finansów. Resort argumentował m.in., że do listy przedstawicieli korporacji zawodowych, którzy muszą być zatrudnieni w firmach doradztwa podatkowego nie wpisano adwokatów, bowiem ci mogą być zatrudnieni tylko w kancelarii adwokackiej.

Zdaniem MF zatrudnienie w spółkach doradztwa podatkowego jest konieczne. Dzięki temu świadczą one usługi we własnym imieniu, a nie zlecają innym - kancelariom doradztwa podatkowego, radcom prawnym czy adwokatom. Według MF, w takim przypadku klient miałby problem ze stwierdzeniem, kto odpowiada za ewentualne szkody związane z błędnym prowadzeniem sprawy.

Sejm pozytywnie zaopiniował kilka poprawek legislacyjnych, które nie powodują jednak zmian merytorycznych w ustawie.

Celem nowelizacji jest dostosowanie polskiego prawa do wspólnotowej dyrektywy tzw. usługowej. Przewiduje ona, że doradcy będą mogli prowadzić inną niż doradcza działalność gospodarczą. Będą też mogli reklamować swoje usługi, co dotychczas było zakazane. Reklama będzie musiała być zgodna z zasadami etyki zawodowej, np. nie będzie mogła dyskredytować innych doradców. Za przekroczenie zasad etyki doradcy będzie groziła odpowiedzialność dyscyplinarna.

Rozszerzone zostały kompetencje doradców podatkowych. Poza sprawami podatkowymi, będą oni mogli prowadzić również sprawy celne oraz dotyczące egzekucji administracyjnej.