Sejmowa komisja do spraw walki z biurokracją rozpatrzyła wczoraj obszerny projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotna część zmian – korzystna dla podatników – dotyczy rocznego rozliczenia z fiskusem, w tym stosowania ulg w PIT. Komisja proponuje likwidację warunku uzależniającego stosowanie ulgi internetowej od użytkowania sieci w budynku lub lokalu będącym miejscem zamieszkania podatnika. Zniesienie tego ograniczenia otworzy drogę do odliczania wydatków na tzw. mobilny internet. Podatnik nie musiałby ponadto dokumentować wydatków fakturą. Każdy dowód uiszczenia opłaty za internet byłby podstawą do zastosowania ulgi internetowej. Odliczenie objęłoby również wydatki za korzystanie z sieci w kawiarenkach internetowych. W tym wypadku konieczna będzie faktura.

Rozszerzeniu miałby także ulec zakres tzw. ulgi na krew. Honorowy krwiodawca mógłby uwzględnić w rocznym zeznaniu podatkowym nie tylko ekwiwalent za pobraną krew, ale również składniki krwi, np. płytki. Projekt umożliwia także wspólne rozliczenie na wniosek jednego małżonka.

Zmiany mają wejść w życie od przyszłego roku.