Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu dużej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt opracowany został przez komisję Przyjazne Państwo przy udziale Ministerstwa Finansów.

– Projekt wprowadza m.in. możliwość podpisania wspólnego zeznania podatkowego małżonków przez tylko jednego z nich – wskazuje Bartosz Matusik, doradca podatkowy w DLA Piper Wiater.

Dzięki temu łatwiej będzie złożyć małżeński PIT przez internet, bo nie będzie potrzebne do tego pisemne pełnomocnictwo męża lub żony.

Istotną zmianą jest ujednolicenie zasad przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych na złote.

– Po nowelizacji w każdym wypadku będzie miał zastosowanie kurs średni NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, poniesienia kosztu, poniesienia wydatku lub zapłaty podatku wyrażonych w walucie obcej – wylicza nasz rozmówca.

Ponadto nowelizacja umożliwi skorzystanie z ulgi na internet osobom korzystającym z sieci poza miejscem swojego zamieszkania.

Andrzej Marczak, doradca podatkowy, partner w KPMG, zwraca uwagę, że projekt usuwa także liczne wątpliwości interpretacyjne powstałe przy stosowaniu przepisów.

– Przykładem jest planowane opodatkowanie drobnych umów-zleceń podatkiem w wysokości 18 proc. od każdej pojedynczej umowy, która nie przekracza 200 złotych, a nie od wartości tych umów w danym miesiącu – wskazuje ekspert.

Nasz rozmówca dodaje, że przy nabywaniu akcji pracowniczych poniżej ich wartości rynkowej wyraźnie zaznaczono, że w momencie ich objęcia nie powstaje przychód do opodatkowania. Podatek będzie płacony dopiero w momencie ich dalszego zbycia. Zasada ta z pewnością uatrakcyjni pracownicze programy akcyjne.

Projekt zawiera także mniej korzystne zmiany, do których można zaliczyć zakaz stosowania rozliczenia jako osoba samotnie wychowująca dziecko przez konkubentów. Obecnie podatnicy wychowujący wspólnie dzieci uważają, że przysługuje im preferencja, jeżeli mają status panny, kawalera, rozwodnika itd.

Nowelizacja nakłada także obowiązek opodatkowania kwoty odliczonej w ramach ulgi rehabilitacyjnej, w przypadku gdy podatnik nawet w kolejnych latach otrzyma zwrot VAT na materiały budowlane użyte do przystosowania mieszkania do potrzeb niepełnosprawności.

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2011 r.