W dobie mobilnego internetu i kafejek internetowych obecne restrykcyjne zasady odliczania i dokumentowania ulgi internetowej pozbawiają tej preferencji wielu internautów, którzy korzystają z sieci poza miejscem zamieszkania. Już od najbliższych rozliczeń podatkowych może się to zmienić. Komisja Przyjazne Państwo opracowała projekt nowelizacji ustawy o PIT, który zawiera rewolucyjne zmiany w odliczaniu ulgi. Likwidacja nieprzystającego do rzeczywistości warunku korzystania z internetu w miejscu zamieszkania oraz dokumentowania wydatków na sieć fakturami wystawionymi na imię i nazwisko internauty to podstawowe założenia nowelizacji.

Nie tylko sieć domowa

Ulga internetowa wprowadzona została pięć lat temu. Od tego czasu formy dostarczania internetu znacznie się rozszerzyły, a warunki odliczania ulgi pozostały bez zmian. Tym najbardziej uciążliwym jest możliwość uwzględnia w rocznym zeznaniu wyłącznie kosztów użytkowania sieci w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika.

– Umożliwienie podatnikowi dokonania odliczenia bez względu na to, czy korzysta z internetu w domu, jest rozwiązaniem słusznym, skoro celem wprowadzenia ulgi było upowszechnienie korzystania z sieci – mówi Anna Misiak, doradca podatkowy w MDDP.

Aleksandra Maruszczak, ekspert w firmie doradczej KPMG, wskazuje, że według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej z łącza internetowego na koniec 2009 roku korzystało 7,3 mln użytkowników, z czego aż 2,1 mln, czyli blisko 30 proc., to użytkownicy internetu mobilnego, do których głównie adresowana jest zmiana przepisów.

– Nowe regulacje wyeliminują powiązanie internetu z miejscem zamieszkania, co bywa kłopotliwe i dyskryminujące dla podatników nabywających te same usługi, tylko świadczone w innej formie – mówi Aleksandra Maruszczak.

Dotychczas korzystanie z mobilnego internetu teoretycznie wykluczało możliwość korzystania z ulgi internetowej. Grzegorz Ogórek, ekspert podatkowy w PricewaterhouseCoopers, zwraca uwagę, że brak praktycznej możliwości weryfikacji, gdzie podatnik korzysta z internetu, i korzystne dla podatników stanowisko ministra finansów spowodowały jednak przyjęcie założenia, że z internetu korzysta się zawsze w miejscu zamieszkania.

– Odejście od tej fikcji urealni korzystanie z ulgi i rozwieje wątpliwości z tym związane oraz pozwoli na odliczenie ulgi przez podatników korzystających z internetu za pośrednictwem kafejek internetowych – uważa Grzegorz Ogórek.

Zdaniem Doroty Białas, doradcy podatkowego we wrocławskim oddziale Rödl & Partner, nowe przepisy zwiększą liczbę chętnych do odliczenia ulgi i staną się impulsem do skorzystania z sieci w kawiarenkach internetowych przez osoby, które nie używają internetu w domu.