Dzięki nowej ustawie o Służbie Celnej funkcjonariusze celni od zeszłego roku posiadają uprawnienia w zakresie m.in. kontroli punktów prowadzących gry i zakłady wzajemne. Skrupulatnie z tych uprawnień korzystają, co przekłada się m.in. na wyniki kontroli.

Liczba spraw

Kontrole rynku automatów do gier prowadzone są z wykorzystaniem uprawnień przewidzianych w ustawie o Służbie Celnej. Jak podaje nam Maciej Czarnecki z Izby Celnej w Białymstoku, podczas kontroli funkcjonariusze celni korzystają również z uprawnień do przeprowadzania w drodze eksperymentu gry na automacie o niskich wygranych.

Jeśli chodzi o liczbę kontroli, to np. w Izbie Celnej w Białymstoku od grudnia 2009 r. do maja 2010 r. przeprowadzono 400 kontroli punktów z automatami o niskich wygranych oraz salonów gier. W Izbie Celnej w Poznaniu w I kwartale 2010 r. przeprowadzono 267 kontroli, w Izbie Celnej w Olsztynie – 494, w Izbie Celnej we Wrocławiu – 942.

– W toku wykonywania czynności kontrolnych ustala się, czy gra prowadzona na automatach jest grą o charakterze losowym. Ustala się też, czy na automatach urządzano gry bez zezwolenia – tłumaczy Monika Czyżewska z Izby Celnej w Olsztynie.

Nasza rozmówczyni podkreśla, że w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości automaty zostają zatrzymane w ramach prowadzonych postępowań.

Wykrywane błędy

Najczęściej ujawniane nieprawidłowości podczas przeprowadzonych przez Służbę Celną kontroli dotyczą możliwości gry na automatach za wyższe stawki niż przewidziane ustawą.

– Podatnicy mają możliwość gry na automatach, w których maksymalna stawka za udział w jednej grze jest wyższa niż 0,50 zł, i w których wartość jednorazowej wygranej jest wyższa niż 60 zł – wskazuje Cezary Kosman z Izby Celnej w Poznaniu. Aldona Węgrzynowicz z Izby Celnej w Katowicach do listy błędów dodaje niezarejestrowane automaty albo brak oznaczeń „Dozwolone od 18 lat”.

Z kolei Aleksandra Pokora z Izby Celnej we Wrocławiu mówi, że przedsiębiorcy organizujący gry i zakłady nagminnie łamią zakaz reklamy, łączą lokale, w których funkcjonują odrębne punkty gier na automatach o niskich wygranych oraz nie mają regulaminów.

Ważne Przez gry na automatach o niskich wygranych rozumie się gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych i elektronicznych o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których wartość jednorazowej wygranej nie może być wyższa niż 60 zł, a wartość maksymalnej stawki za udział w jednej grze nie może być wyższa niż 0,50 zł