Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że od wartości pakietu medycznego, jaki pracodawca opłaca pracownikom, należy zapłacić podatek dochodowy. Czy planowane są wzmożone kontrole w firmach, które sprawdzą, czy podatek jest odprowadzany?

Uchwała NSA potwierdza stanowisko od dawna prezentowane i praktykowane przez organy podatkowe. W związku z tym nie ma potrzeby kierowania zaleceń zwiększenia liczby kontroli w tym zakresie.

A czy urzędnicy sprawdzają takie rozliczenia w firmach?
Kwestia prawidłowości opodatkowania abonamentów medycznych w firmach może być – jak każdy inny obszar – na bieżąco sprawdzana w toku kontroli, którą podejmuje się z urzędu. Może być ona wszczęta w każdym czasie, chyba że z innych przepisów wynikają określone ograniczenia. Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest właściwy miejscowo dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego. To on podejmuje suwerenną decyzję, czy istnieje potrzeba przeprowadzenia tej weryfikacji oraz jaki jest jej ewentualny zakres.
Czy pracownicy, którzy otrzymywali abonamenty medyczne od pracodawców, ale ci nie opodatkowywali tych świadczeń, będą musieli skorygować swoje rozliczenia?
Najpierw trzeba zacząć od płatnika, czyli pracodawcy, który nie odprowadził zaliczek na podatek od wspomnianego abonamentu. To on powinien skorygować PIT-11 i odprowadzić zaległe zaliczki. Na tej podstawie pracownik może skorygować swoje zeznania roczne. Może się jednak okazać, że płatnik z jakichś powodów nie dopełnił i nie dopełni tego obowiązku.
Bo na przykład firma, w której pracowaliśmy cztery lata temu, nie istnieje.
Warto pamiętać, że okoliczność ta nie zwalnia podatnika z samodzielnego opodatkowania uzyskanego z tego tytułu dochodu w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymano świadczenia. Wobec tego podatnik powinien skorygować złożone zeznania podatkowe za lata, w których otrzymał świadczenia, z wyjątkiem lat, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Korekta będzie polegać na doliczeniu do przychodu odpowiednich wartości abonamentów medycznych za poszczególne lata.
*Magdalena Kobos, rzecznik Ministerstwa Finansów