Wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika. MF: Jeśli od abonamentów nie był zapłacony podatek, trzeba skorygować zeznanie pięć lat wstecz. Eksperci: Minister finansów powinien zaniechać poboru PIT od nieopodatkowanych kwot.
Podatnicy, którzy otrzymywali od pracodawcy abonamenty medyczne, ale nie wykazali ich wartości w swoich przychodach, muszą skorygować rozliczenia z fiskusem. To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10). Ministerstwo Finansów podkreśla, że w przypadku gdy rozliczeń nie skoryguje płatnik, czyli pracodawca, który powinien wartość abonamentu doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować, pracownik sam musi skorygować zeznania za lata, w których otrzymał świadczenia. Korygować nie trzeba zeznania za lata, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Korekta będzie polegać na doliczeniu do przychodu odpowiednich wartości abonamentów medycznych za poszczególne lata.

Uchwała nie jest prawem