W wyniku sporów z firmami ubezpieczeniowymi osoby ubezpieczone mogą otrzymać świadczenia, które nie wynikają z umowy. Ubezpieczyciel, wypłacając świadczenie, może nie wiedzieć, że w danym przypadku brak jest obowiązku prawnego jego wypłaty, bądź też ma świadomość, że jego wypłata jest sporna. Wypłata takiego świadczenia (tzw. kulancja) może być podyktowana np. względami społecznymi lub marketingowymi.

Inne źródła

Artur Oleś, doradca podatkowy, wiceprezes zarządu KSK Doradcy, tłumaczy, że w przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela świadczenia nienależnego, które nie ma charakteru odszkodowawczego w rozumieniu prawa ubezpieczeń, osoba fizyczna – odbiorca świadczenia, otrzyma przychód z tzw. innych źródeł.

Oznacza to, że opodatkowanie otrzymanego świadczenia przez beneficjenta jest regulowane według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Beneficjent jest obowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku do 30 kwietnia roku następującego po wypłacie nienależnego świadczenia. W praktyce odbiorca świadczenia może nie wiedzieć, że taki obowiązek w ogóle występuje.

Ubezpieczyciel powinien wystawić odbiorcy informację PIT-8C.

– Jest to co najmniej problematyczne, bowiem bardzo często ubezpieczyciele nie wiedzą, iż w danym przypadku wypłata świadczenia była nienależna – dodaje Artur Oleś.

Natomiast otrzymanie świadczenia nienależnego przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy też odszkodowania o charakterze spornym powinno być opodatkowane jak inne dochody z działalności gospodarczej.