Ściąganie podatków przez gminy nie jest skuteczne, choć mają one wiele możliwości: począwszy od powiadomienia o zaległości, na egzekucji administracyjnej kończąc.

Czy dłużnika można zgłosić do BIG

Gmina ma wielu dłużników, którzy zalegają od długiego czasu z płatnościami podatkowymi. Czy może ich wpisać do baz biur informacji gospodarczej?

Czy wystarczy poinformować podatnika

Podatnik nie zapłacił podatku od nieruchomości. Takie sytuacje zdarzały się już wcześniej. Jednak podatnik, po przypomnieniu mu o obowiązku, realizował płatność wraz z odsetkami. Czy w przypadku kolejnego zdarzenia gmina powinna wszcząć postępowanie egzekucyjne?

Czy gmina musi najpierw upomnieć dłużnika

Podatnik złożył deklarację na podatek od nieruchomości, ale nie uiścił raty podatku. Na wzorze deklaracji udostępnionym przez gminę istnieje pouczenie, zgodnie z którym dokument ten stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. Czy w takiej sytuacji należy przesłać jeszcze upomnienie?

Czy można wszcząć egzekucję administracyjną

Podatnik podatku od nieruchomości mimo upomnienia nie wykonał zobowiązania podatkowego. Czy jest to podstawa do wszczęcia egzekucji administracyjnej?

Czy wójt musi wydać decyzję podatkową

Wójt gminy jako organ podatkowy wszczął postępowanie u podatnika podatku od nieruchomości. W wyniku postępowania okazało się, że podatnik nie zapłacił części podatku. Czy w takiej sytuacji wójt musi wydać decyzję?

Czy jest wzór tytułu wykonawczego

Gmina ma wszelkie podstawy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec podatnika podatku rolnego. Czy w przepisach zostały określone wzory tytułów wykonawczych?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: W jaki sposób gminy mogą ścigać dłużników podatkowych