Koszt VAT od wnoszonych przez jednostki samorządowe aportów ponoszą towarzystwa budownictwa społecznego.
Od kwietnia ubiegłego roku nie obowiązuje zwolnienie z VAT dla aportów (wkładów niepieniężnych) wnoszonych do spółek. Zmiana jest niekorzystna dla towarzystw budownictwa społecznego (TBS), do których gminy wnoszą aporty w postaci gruntów pod budownictwo wielorodzinne. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 14840), TBS musi wydatkować kwotę w wysokości 22 proc. wartości rynkowej nieruchomości na podatek. Zdaniem Doroty Białas, doradcy podatkowego w Rodl & Partner, problemem jest brak wskazówek dotyczących wyceny aportu oraz technicznego sposobu rozliczenia VAT.
– Możliwe są dwa rozwiązania: wycena netto i brutto aportu – mówi Dorota Białas.
W pierwszym przypadku do wartości przedmiotu aportu należy doliczyć VAT. Oznacza to, że podmiot otrzymujący aport jest zobowiązany do zapłaty w gotówce tej kwoty wnoszącemu aport. W drugim przypadku uznaje się, że wartość aportu uwzględnia VAT. Bez względu jednak na przyjęty sposób wyceny podatnik wnoszący aport musi wykazać kwotę VAT w swojej deklaracji VAT-7 jako podatek należny i odprowadzić do urzędu skarbowego.
– W przypadku zastosowania wyceny netto aportu TBS będzie zobowiązane do zapłaty w gotówce wartości VAT gminie, który w związku z prowadzeniem działalności zwolnionej z VAT nie będzie podlegał odliczeniu – mówi Dorota Białas.
Istotne jest zatem doprecyzowanie przepisów dotyczących wyceny aportu oraz sposobu rozliczenia podatku.
Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację pokreśliło, że dyrektywa 2006/ 112/WE nie przewiduje zwolnień od podatku od wartości dodanej przy wnoszeniu aportów do spółek prawa handlowego i cywilnego.