Lato to sezon, w którym wiele osób buduje lub remontuje nieruchomości mieszkalne. Osoby fizyczne mają możliwość ubiegania się o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych zakupionych w związku z inwestycją mieszkaniową. Wystarczy zbierać faktury, robiąc zakupy, a następnie złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zwrot.

Osoby fizyczne ponoszące wydatki na zakup materiałów budowlanych, które do 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane 7-proc. VAT, a od 1 maja 2004 r. są opodatkowane 22-proc. stawką, mogą się ubiegać o zwrot różnicy wartości podatku. Dotyczy to wydatków związanych z budową budynku mieszkalnego, nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny, remontem budynku lub lokalu mieszkalnego.

W ramce obok do pobrania wzór wniosku o zwrot (VZM-1). Do wniosku należy dołączyć faktury VAT oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do remontowanego lokalu lub budynku. W przypadku budowy potrzebne będzie pozwolenie na budowę.

– Wniosek można złożyć w urzędzie skarbowym w dowolnym czasie, nie częściej jednak niż raz w roku – podkreśla Iwona Kaczanowska, doradca podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Zwrot VAT jest limitowany. Składając wniosek w III kwartale 2010 r., można odzyskać maksymalnie 16 126,12 zł – w przypadku remontu lub 37 627,62 zł – w przypadku inwestycji z pozwoleniem na budowę.

– Decyzja o zwrocie wydawana jest w ciągu 4 miesięcy do dnia złożenia wniosku. Kwota wypłacana jest w ciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji – mówi Iwona Kaczanowska. Natomiast jeśli ze względu na prawidłowość wniosku decyzja nie jest wydawana, podatnik otrzymuje zwrot w ciągu 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.