Udzielanie pożyczek użytkownikom portalu społecznościowego należy opodatkować jak działalność gospodarczą.
Osoby udzielające pożyczek, które korzystają z portalu społecznościowego, którego działalność polega na kojarzeniu ze sobą osób fizycznych, będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym jak osoby prowadzące działalność gospodarczą. WSA w Gdańsku orzekł, że otrzymywanie odsetek z pożyczek udzielanych innym użytkownikom, czyli pożyczkobiorcom, jest działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).
Zdaniem sądu, działalność taka ma charakter zarobkowy, ponieważ aktywność podatnika nastawiona jest na uzyskiwanie zysku w postaci odsetek od udzielanych pożyczek. Jest to również działalność zorganizowana, a nie przypadkowa. Nie ma natomiast – zdaniem sądu – znaczenia, że podatnik w ten sposób dorabia do pensji. Co więcej, działalność polegająca na udzielaniu pożyczek może być przedmiotem działalności gospodarczej. Sąd uzasadniał, że stanowisko takie znajduje potwierdzenie w art. 30a ust. 1 ustawy o PIT, który stanowi, że od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek pobiera się 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej. Odsetki od pożyczek będą stanowić odrębne źródło przychodów, określone w art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT tylko wtedy, jeżeli nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej podatnika.
Podatnik, który wystąpił o interpretację do ministra finansów, którą następnie zaskarżył do sądu, wskazał, że zamierza korzystać z internetowego serwisu, którego działalność polega na kojarzeniu ze sobą osób fizycznych, które chcą udzielić lub wziąć pożyczkę. Korzystając z serwisu społecznościowego lokowałby swoje wolne środki, udzielając pożyczek pieniężnych innym użytkownikom serwisu, będącym osobami fizycznymi. Umowy pożyczki zawierane będą bezpośrednio między pożyczkodawcą oraz pożyczkobiorcą poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt I SA/Gd 17/10