Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe stanowisko, które ułatwi jednostkom prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jego treść dostępna jest na stronie internetowej www.mf.gov.pl. Jednym z obszarów wyjaśnionym w tym dokumencie jest prowadzenie ewidencji w języku polskim.

Komitet przypomniał, że księgami rachunkowymi są zbiory danych zawarte w systemie komputerowym (finansowo-księgowym), a nie samo oprogramowanie. Oznacza to, że spółki nie mają obowiązku posiadania całego oprogramowania w języku polskim.

Wymóg stosowania języka polskiego przy prowadzeniu ewidencji przy użyciu komputera obejmuje wyłącznie dane zawarte w systemie finansowo-księgowym. Dotyczy to danych ustalonych w sposób stały, takich jak: nazwy kont, opisy rodzajów transakcji, polecenia księgowania, nazwy operacji gospodarczych i nazwy walut.

Według Komitetu wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w języku polskim oznacza, że treść zapisów (w szczególności opisy zdarzeń) wprowadzanych do systemu wyraża się w języku polskim. Wymóg ten nie dotyczy przypadków, gdy zapisy mają formę kodów, skrótów lub symboli. Jednak w takim przypadku powinna być dostępna lista dozwolonych i stosowanych kodów, skrótów lub symboli, a kody, skróty lub symbole opisane w języku polskim.