Podatnik, który w 2008 roku otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności, która powstała od 2003 roku, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej od momentu otrzymania orzeczenia.
Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, kiedy podatnik może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W przypadku analizowanym przez izbę, podatniczka posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało 8 września 2008 r. Z jego treści wynika, że niepełnosprawność podatniczki powstała w 2003 roku, jednak ustalony stopień niepełnosprawności datowany jest od 18 czerwca 2008 r. Z drugiego orzeczenia wydanego w 2009 roku również wynika, że niepełnosprawność istnieje od 2003 roku, choć ustalony stopień niepełnosprawności, podobnie jak w pierwszym orzeczeniu, datuje się od 18 czerwca 2008 r.
Według katowickiej izby podatniczka nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za lata 2003–2007, gdyż z orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jasno wynika, że stopień niepełnosprawności datowany jest od 18 czerwca 2008 r. Wskazanie, że niepełnosprawność istnieje już od 2003 roku nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m.in. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co oznacza, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.