Podatnik, który w 2008 roku otrzymał orzeczenie o niepełnosprawności, która powstała od 2003 roku, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej od momentu otrzymania orzeczenia.
Izba Skarbowa w Katowicach wyjaśniła, kiedy podatnik może korzystać z ulgi rehabilitacyjnej. W przypadku analizowanym przez izbę, podatniczka posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności. Pierwsze orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane zostało 8 września 2008 r. Z jego treści wynika, że niepełnosprawność podatniczki powstała w 2003 roku, jednak ustalony stopień niepełnosprawności datowany jest od 18 czerwca 2008 r. Z drugiego orzeczenia wydanego w 2009 roku również wynika, że niepełnosprawność istnieje od 2003 roku, choć ustalony stopień niepełnosprawności, podobnie jak w pierwszym orzeczeniu, datuje się od 18 czerwca 2008 r.
Według katowickiej izby podatniczka nie może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej za lata 2003–2007, gdyż z orzeczeń o stopniu niepełnosprawności jasno wynika, że stopień niepełnosprawności datowany jest od 18 czerwca 2008 r. Wskazanie, że niepełnosprawność istnieje już od 2003 roku nie ma w tym przypadku znaczenia, gdyż warunkiem niezbędnym do skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej jest m.in. posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, co oznacza, że odliczeniu podlegają wydatki poniesione od daty uzyskania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, chyba że w orzeczeniu tym wskazano, że stopień niepełnosprawności datowany jest wcześniej niż data wydania orzeczenia.
W konsekwencji ponoszone przez podatniczkę wydatki rehabilitacyjne mogą zostać odliczone od dnia wskazanego jako data ustalenia stopnia niepełnosprawności, gdyż jest ona wcześniejsza niż data wydania samego orzeczenia.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 stycznia 2010 r. (nr IBPBII/1/415-842/09/AŻ).