Podatnicy, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub mają na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej i pomniejszyć dochód o wydatki związane z rehabilitacją.

Czy koszty rehabilitacji odliczać od dochodu

Podatnik na początku 2010 roku uległ ciężkiemu wypadkowi komunikacyjnemu. Ma orzeczoną niepełnosprawność. Czy wydatki poniesione na rehabilitację może odliczyć od dochodu w rocznym PIT?