Najpóźniej jutro trzeba wysłać do urzędu skarbowego zeznanie PIT za 2009 rok. Za spóźnienie z dopełnieniem tego obowiązku podatnik może zostać ukarany. Błędy powstałe w wyniku pośpiesznego wypełniania PIT można poprawić w korekcie.
Akcja PIT za 2009 rok dobiega końca. Zostały dwa dni na wypełnienie i złożenie w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Wiele osób dopełnienie tego obowiązku zostawia na ostatnią chwilę. Warto jednak dokładnie i powoli wypełniać zeznanie. Pozwoli to uniknąć pomyłek i wizyt w urzędzie w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Gdy jednak pomyłka się nam przytrafi, trzeba będzie złożyć korektę PIT wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn.

Pośpiech to zły doradca