Akcja PIT za 2009 rok dobiega końca. Zostały dwa dni na wypełnienie i złożenie w urzędzie skarbowym zeznania podatkowego. Wiele osób dopełnienie tego obowiązku zostawia na ostatnią chwilę. Warto jednak dokładnie i powoli wypełniać zeznanie. Pozwoli to uniknąć pomyłek i wizyt w urzędzie w celu złożenia dodatkowych wyjaśnień. Gdy jednak pomyłka się nam przytrafi, trzeba będzie złożyć korektę PIT wraz z pisemnym uzasadnieniem jej przyczyn.

Pośpiech to zły doradca

Wypełniając rozliczenie roczne w pośpiechu, narażamy się na to, że możemy popełnić błędy. Katarzyna Bieńkowska, doradca podatkowy w Dewey & LeBoeuf, zwraca uwagę, że wypełniając PIT, należy sprawdzić, czy korzystamy z właściwego formularza podatkowego – aktualnego oraz prawidłowo dobranego do rodzaju dochodów, jakie uzyskujemy. Korzystając z ulg, trzeba pamiętać o przygotowaniu, wypełnieniu i załączeniu do wysyłanego zeznania odpowiednich załączników (np. kontynuujący rozliczenia wydatków mieszkaniowych muszą wypełnić PIT/D, jeśli podatnik korzysta z innych odliczeń, w tym ulgi na dzieci, wypełnia PIT/O, rozliczając się razem z dzieckiem – PIT/M). Koniecznie należy sprawdzić, czy posługujemy się w zeznaniach właściwym NIP (bardzo częstym błędem jest wpisywanie NIP pracodawcy zamiast własnego) oraz trzeba kilkakrotnie sprawdzić, czy nasze obliczenia są prawidłowe – błąd na niekorzyść fiskusa może kosztować odsetki od niezapłaconej różnicy. Koniecznie trzeba zadbać, aby wszelkie odliczenia były prawidłowo udokumentowane, a więc podatnik musi posiadać odpowiednie rachunki, faktury, potwierdzenia przelewów itd.

– Należy właściwie skorzystać z limitów, np. dotyczących ulgi na internet. Odliczenie zbyt dużej kwoty może skutkować zaniżeniem zobowiązania, a w konsekwencji zapłatą odsetek od niezapłaconej różnicy podatku – stwierdza Katarzyna Bieńkowska.