Najpóźniej do północy w najbliższy piątek nasz PIT za 2009 rok musi zostać wysłany do urzędu skarbowego.
Na szczęście nie musi tam trafić fizycznie. Wystarczy, że nadamy go na poczcie. W takim przypadku terminem złożenia zeznania jest data stempla pocztowego. Ale uwaga. Tak jest tylko, gdy korzystamy z usług Poczty Polskiej. Nadanie zeznania PIT za pośrednictwem operatorów prywatnych może skończyć się tym, że rozliczymy się już po terminie. Ta sama zasada dotyczy dopłat podatku. Dopłatę trzeba wpłacić najpóźniej 30 kwietnia. Datą zapłaty jest moment obciążenia naszego rachunku bankowego lub nadanie przekazu albo przelewu.
Rozlicz PIT z DGP

Od poniedziałku do czwartku nasi eksperci podatkowi będą pomagali wypełnić zeznania za 2009 rok.

10.00 – 12.00
Przemysław Molik tel. 22 530 44 24
rozliczenie dochodów giełdowych i innych dochodów kapitałowych

12.00 – 14.00
Magda Majkowska tel. 22 531 48 22
ulga prorodzinna, darowizny, świadczenia pracownicze

14.00 – 16.00
Łukasz Zalewski tel. 22 530 42 13
składanie e-zeznań

Czytaj odpowiedzi:

Czy ulga meldunkowa przysługuje na grunt
Czy po rozwodzie można odliczyć połowę ulgi na dziecko
Przy starych akcjach koszty kredytu też są ograniczone
Czy można na jednym zeznaniu rozliczyć przychody opodatkowane ryczałtem i według skali
Skąd wiadomo, że zeznanie roczne przesłane przez internet, trafiło do urzędu skarbowego
Czy każdy rachunek za leki musi przekraczać 100 zł
Czy w rozliczeniu podatkowym można odliczyć straty z funduszu inwestycyjnego
Prowizje od transakcji giełdowych są kosztem
Czy przychody zwolnione z podatku wykazuje się w PIT
Czy dochody z umów zlecenia zawsze wykazuje się w zeznaniu