Dziś ostatni dzień na bezpieczne złożenie zeznania za 2009 r. przez internet.
Podatnicy, którzy chcą złożyć PIT przez internet, mają czas tylko do północy, aby skorzystać z tej możliwości i nie narazić się na sankcje fiskusa. Osoby, które zdecydują się wysłać e-PIT w piątek 30 kwietnia, ryzykują, że zeznanie nie dotrze do urzędu skarbowego tego samego dnia, a więc przekroczą ustawowy termin na złożenie.
Wszystko za sprawą urzędowego potwierdzenia odbioru (UPO), które jest potwierdzeniem dla podatnika, że spełnił obowiązek złożenia zeznania rocznego. Fiskus ma 24 godziny na jego wydanie, choć zwykle zajmuje to kilka minut. Jeśli podatnik nie dostanie UPO po 24 godzinach, może jeszcze wysłać zeznanie drogą tradycyjną, czyli na formularzu papierowym, lub złożyć je w urzędzie. Natomiast podatnik, który prześle e-PIT w piątek i nie otrzyma urzędowego potwierdzenia odbioru do północy 30 kwietnia, pozbawia się możliwości złożenia zeznania rocznego drogą tradycyjną. Za przekroczenie terminu grożą sankcje karnoskarbowe.