Tak bowiem kwalifikują takie wydatki organy podatkowe. Według interpretacji Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu z 25 stycznia 2007 r. (nr PD-1/415-2/07) zakup notebooka, opłata za stałe łącze internetowe czy zakup wielofunkcyjnego telefonu PDA nie będzie kosztem odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, z uwagi na szerokie zastosowanie tych wyrobów i braku jednoznacznego powiązania z konkretnym przychodem.

Inną kwestią, o którą także spierają się podatnicy z fiskusem, jest zaliczenie wydatku na zakup oprogramowania do analizy kursów giełdowych, do kosztów podatkowych prowadzonej działalności. Podatnik może tak zrobić, i nie rozliczać przychodów z instrumentów finansowych w PIT-38, jeśli odpłatne zbycie lub realizacja praw z instrumentu następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

W orzecznictwie przyjmuje się, że wykonywanie działalności gospodarczej obejmuje również czynności organizatorskie i zabezpieczające przychód przedsiębiorcy, w tym także obrót instrumentami finansowymi

(wyrok WSA we Wrocławiu z 24 lutego 2010 r., I SA/Wr 1424/09).