Do e-deklaracji VAT-UEK i VAT-24 nie można dołączyć niezbędnych załączników. Podatnicy nie przesyłają tych niekompletnych dokumentów przez internet. Ministerstwo Finansów zapowiada nowe rozwiązania w systemie e-deklaracje.
System do przesyłania e-deklaracji w niektórych przypadkach nie jest ani przyjazny, ani prosty. Jak informują czytelnicy DGP, za pomocą systemu e-deklaracje można przesyłać bardzo wiele formularzy, ale nie wszystkie.
– W przypadku części z nich nie jest to możliwe – skarży się jeden z czytelników. Wyjaśnia, że problem dotyczy np. e-deklaracji VAT-UEK, czyli korekty deklaracji VAT-UE oraz VAT-24. W tym pierwszym formularzu nie ma miejsca na wpisanie przyczyn składania korekty. Z kolei do VAT-24 nie można dołączyć dokumentów, które są wymagane przepisami.

Dodatkowe dokumenty

Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, potwierdza, że obecnie nie jest możliwe załączenie w formie elektronicznej dodatkowych dokumentów do e-deklaracji VAT-UEK oraz VAT-24. Grzegorz Symotiuk, specjalista w departamencie Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak, przyznaje z kolei, że problemem jest również przechowywanie urzędowych potwierdzeń odbioru, zwłaszcza gdy podatnicy nie posiadają możliwości wydrukowania tego dokumentu.
VAT-UEK to korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Z kolei VAT-24 to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.
Obowiązek załączenia dodatkowych dokumentów wynika z Ordynacji podatkowej (wyjaśnienie przyczyn korekty do VAT-UEK) oraz ustawy o VAT. Ernest Frankowski wyjaśnia, że zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do deklaracji VAT-24 załącza się umowę lub fakturę potwierdzająca nabycie pojazdu lub ewentualnie inne dokumenty, z których wynika, że nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. System e-deklaracje nie pozwala więc podatnikom wypełnić ich ustawowych obowiązków.
– Jest to bardzo niewygodne dla podatników, zwłaszcza w przypadku e-deklaracji VAT-24, w której treści są pola wymuszające określenie, czy podatnik takie dodatkowe dokumenty do deklaracji załączył – przyznaje Ernest Frankowski.
W praktyce złożenie tych e-deklaracji bez wskazanych załączników może spowodować wezwanie ze strony władz skarbowych do uzupełnienia dokumentacji.
Zdaniem Agnieszki Poręby, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w Accreo Taxand, te niedogodności podważają wręcz sens metody komunikowania się z urzędem skarbowym przez internet.System wychwyci błędy

Podatnicy korzystający z e-deklaracji narzekają też na to, że muszą je wypełniać bardzo starannie. Jak tłumaczy Agnieszka Poręba, e-deklaracje nie mogą zawierać żadnych, nawet drobnych błędów (takich jak np. zły format daty, dodatkowa spacja lub kropka zamiast przecinka użyta przy zapisie kwoty). Powód? System ich nie przyjmie. Zdaniem Grzegorza Symotiuka zasady wypełniania formularzy w wersji elektronicznej i tradycyjnej powinny być takie same, a nie są. Jego zdaniem, skoro są to te same druki zeznań podatkowych, to nie ma podstaw do wprowadzania innych zasad wypełniania tych formularzy.

Resort zmieni przepisy

Zdaniem ekspertów resort finansów powinien jak najszybciej wprowadzić poprawki do systemu, aby podatnicy mogli w pełni korzystać z udostępnionych e-deklaracji. Jak wyjaśnia Ernest Frankowski, uruchomienie niezbędnych funkcji systemowych jest problematyczne z powodów technicznych i kosztowych i dlatego podatnicy wciąż borykają się z tą niedoskonałością całego systemu.
Ministerstwo Finansów zamierza usunąć wyżej opisane braki. W odpowiedzi na pytanie DGP resort przyznał, że obecny system e-Deklaracje jest pierwszym uruchomionym systemem i nie zawiera jeszcze pełnej palety usług w komunikacji elektronicznej z podatnikami.
– W najbliższych latach będziemy budować nowe rozwiązania, w tym tzw. portal podatnika, który przyniesie nowe możliwości w komunikacji dwustronnej – wyjaśniła Wiesława Dróżdż z Ministerstwa Finansów.
Oznacza to, że do czasu tych zmian podatnicy przesyłający e-deklaracje, jak VAT-UEK czy VAT-24, będą w zasadzie zdani na formularze papierowe.