System do przesyłania e-deklaracji w niektórych przypadkach nie jest ani przyjazny, ani prosty. Jak informują czytelnicy DGP, za pomocą systemu e-deklaracje można przesyłać bardzo wiele formularzy, ale nie wszystkie.

– W przypadku części z nich nie jest to możliwe – skarży się jeden z czytelników. Wyjaśnia, że problem dotyczy np. e-deklaracji VAT-UEK, czyli korekty deklaracji VAT-UE oraz VAT-24. W tym pierwszym formularzu nie ma miejsca na wpisanie przyczyn składania korekty. Z kolei do VAT-24 nie można dołączyć dokumentów, które są wymagane przepisami.

Dodatkowe dokumenty

Ernest Frankowski, doradca podatkowy i menedżer w Deloitte, potwierdza, że obecnie nie jest możliwe załączenie w formie elektronicznej dodatkowych dokumentów do e-deklaracji VAT-UEK oraz VAT-24. Grzegorz Symotiuk, specjalista w departamencie Doradztwa Podatkowego Grant Thornton Frąckowiak, przyznaje z kolei, że problemem jest również przechowywanie urzędowych potwierdzeń odbioru, zwłaszcza gdy podatnicy nie posiadają możliwości wydrukowania tego dokumentu.

VAT-UEK to korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Z kolei VAT-24 to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu.

Obowiązek załączenia dodatkowych dokumentów wynika z Ordynacji podatkowej (wyjaśnienie przyczyn korekty do VAT-UEK) oraz ustawy o VAT. Ernest Frankowski wyjaśnia, że zgodnie z art. 105 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług do deklaracji VAT-24 załącza się umowę lub fakturę potwierdzająca nabycie pojazdu lub ewentualnie inne dokumenty, z których wynika, że nie doszło do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. System e-deklaracje nie pozwala więc podatnikom wypełnić ich ustawowych obowiązków.

– Jest to bardzo niewygodne dla podatników, zwłaszcza w przypadku e-deklaracji VAT-24, w której treści są pola wymuszające określenie, czy podatnik takie dodatkowe dokumenty do deklaracji załączył – przyznaje Ernest Frankowski.

W praktyce złożenie tych e-deklaracji bez wskazanych załączników może spowodować wezwanie ze strony władz skarbowych do uzupełnienia dokumentacji.

Zdaniem Agnieszki Poręby, doradcy podatkowego, starszego konsultanta w Accreo Taxand, te niedogodności podważają wręcz sens metody komunikowania się z urzędem skarbowym przez internet.