Export Control System (ECS) jest wspólnotowym systemem, który obsługuje elektroniczne zgłoszenia celne. Zapewnia on wymianę komunikatów pomiędzy unijnymi urzędami celnymi wywozu i wprowadzenia oraz przesyłanie elektronicznych komunikatów między eksporterami a urzędami celnymi.

W pierwszej fazie wdrożonej w 2007 roku uruchomiona została procedura elektronicznej obsługi przez polskie urzędy celne wyprowadzenia zgłoszeń wywozowych składanych przez eksporterów z innych krajów oraz umożliwiono elektroniczną obsługę zgłoszeń wywozowych składanych przez polskich eksporterów.

W drugiej fazie umożliwione zostanie wysyłanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z wyprzedzeniem. Obligatoryjnie trzeba będzie składać zgłoszenia wywozowe w formie elektronicznej za pomocą stron www, poczty elektronicznej lub nośników cyfrowych. Będzie to możliwe w I kwartale 2010 r., kiedy elektroniczny system zgłoszeń celnych zostanie rozszerzony o obsługę wywozowej deklaracji skróconej oraz zgłoszenia niekompletnego i uproszczonego.

Zgłoszenia papierowe na formularzu SAD będą zgłaszane wyłącznie w procedurze awaryjnej oraz podczas przekraczania granicy przez podróżnych.