Jeżeli dziecko, na które podatnik odlicza ulgę prorodzinną ma nadany numer PESEL, podatnik nie musi wpisywać jego imienia, nazwiska i daty urodzenia.
Podatnicy rozliczający się za 2009 rok muszą podać wiele informacji, które pozwalają ocenić organowi podatkowemu prawo do ulgi prorodzinnej w określonej wysokości. Dane te dotyczą dzieci, na które podatnik odlicza ulgę. Należy je wpisać w załączniku PIT/O składanym wraz z zeznaniem PIT-37 lub PIT-36. W zeznaniach za ubiegły rok podatnik ma obowiązek zamieścić więcej informacji dotyczących odliczenia na dzieci niż było to w latach ubiegłych. Ustawa o PIT wymaga wpisania m.in. numeru PESEL dzieci, a w przypadku braku tego numeru – imion, nazwisk oraz daty urodzenia dzieci. Oznacza to, że jeżeli dziecku został nadany PESEL, rodzic nie musi wpisywać w PIT/O pozostałych danych dziecka, tj. jego imienia, nazwiska i daty urodzenia.
Tak jak w latach ubiegłych podatnik musi podać liczbę dzieci, gdyż od tego zależy wysokość odliczenia. Po raz pierwszy należy natomiast wypełnić część E załącznika PIT/O, w której podatnik zaznacza miesiące, za które dokonuje odliczenia lub wskazuje, że ulga należy mu się za cały rok. Ulga na dziecko małoletnie przysługuje za każdy miesiąc wykonywania władzy rodzicielskiej, sprawowania opieki prawnej lub funkcji rodziny zastępczej. W przypadku dzieci pełnoletnich można ją odliczać tylko za miesiące, w których dziecko spełniało warunki do objęcia ulgą (wieku i nauki, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – otrzymywania zasiłku lub dodatku pielęgnacyjnego bądź renty socjalnej).